Nieuwe energieprestatienorm voor duurzaam bouwen

Nieuwe energieprestatienorm voor duurzaam bouwen

Binnenkort geldt een nieuw energielabelVanaf 1 januari 2011 geldt er een nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen. De NEN (NEderlandse Norm) zal die binnenkort publiceren. Daarop zal deze norm worden opgenomen in het Bouwbesluit, met een energieprestatiecoëfficient (epc) van 0,6 voor nieuwbouw als eis. Nieuw- en verbouwers zullen zich dus moeten verlaten op nieuwe regelgeving.[table id=3 /]

NEN 7120
De epc van een gebouw geeft aan hoe goed het gebouw geïsoleerd is. Dat wordt berekend volgens een van te voren vastgestelde norm. De NEN stelt dit soort normen in opdracht van de overheid op. NEN 7120 is de nieuwe norm om energiebesparende maatregelen voor nieuw- en verbouw te berekenen en daaruit een keuze te maken. Ook kan het primaire energiegebruik van het gebouw worden bepaald. In deze norm zijn de nieuwe en innovatieve energiebesparende technieken opgenomen die in de praktijk tot substantiële besparingen leiden en die voldoen aan de randvoorwaarden die de bouwregelgeving stelt. De toekomstbestendigheid van de bepalingsmethode zal mede worden gewaarborgd door nieuwe ontwikkelingen op dit gebied regelmatig vast te leggen.

Laatste tests
Dirk Breedveld, manager van de unit Bouw van NEN: “Momenteel testen TNO, ingenieursbureau Nieman en adviesbureau CDC of de nieuwe methode geen grote afwijkingen laat zien met de huidige methode. De norm omvat een paar honderd pagina’s en is zeer complex. De rekensoftware voor de markt is nog niet beschikbaar. We hebben al wel een tool voor intern gebruik.” De nieuwe methode staat volgens Breedveld niet meer ter discussie, aangezien de betrokken partijen inhoudelijk consensus hebben bereikt. De vernieuwing vloeit voort uit het gegeven dat een epc van 0,6 haalbaar is door een combinatie van thermische isolatie, ventilatie en technische installaties.

VROM
Het ministerie van VROM betaalt 75% van de kosten van de norm, maar heeft vertegenwoordiger in de normcommissies. Van 1 januari tot 1 juli mag de huidige energieprestatienorm nog worden gebruikt naast de nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen. Daarna laat VROM alleen de nieuwe norm toe, met geattesteerde software voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt.

Bron: Profnews en NEN