Woningcorporaties krijgen subsidie voor energiezuinige woningen

Woningcorporaties krijgen subsidie voor energiezuinige woningen

Woningcorporaties in Groningen, Friesland en Drenthe kunnen vanaf 11 november 2010 subsidie aanvragen voor (innovatieve) energiebesparende maatregelen in hun woningen. Corporaties komen in aanmerking voor subsidie als zij het energieverbruik van vijftig van hun huurwoningen met drie labelstappen verbeteren of tien woningen energieneutraal maken. De woningen moeten na afloop minstens energielabel C hebben. Per provincie is maximaal € 3.000.000 beschikbaar in het eerste jaar.

Crisissteun
De subsidieregeling is een initiatief van de provincies Groningen, Drenthe en Fyslân. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is blij dat de provincies de regeling nog dit jaar kunnen openstellen. “Tot 1 januari 2011 geldt nog dat bedrijven en ook corporaties tot 500.000 crisissteun mogen ontvangen van gemeenten of provincies. Daarna valt dat terug naar 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Om de woningcorporaties in staat te stellen van deze mogelijkheid te profiteren, hebben de noordelijke provincies veel moeite gedaan de regeling nog dit jaar open te stellen.”

Samenwerking
In woningen kan veel energie worden bespaard. Energiebesparende maatregelen dragen bij aan comfortabel wonen en een gezond klimaat in en buiten de woning. Het 100.000 Woningenplan (2010 – 2015) van de drie noordelijke provincies zet in op energiebesparing in de bestaande bouw en in de nieuwbouw. Daarvoor werken de provincies samen met marktpartijen in de bouw, en met gemeenten en woningcorporaties. Door het gebruik van energiebesparende maatregelen die hun waarde al bewezen hebben en door toepassing van innovatieve oplossingen gaat de energierekening van huurders in Noord-Nederland omlaag en gaat hun wooncomfort omhoog. De subsidieregeling is een initiatief van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.