VROM schetste verkeerd beeld energielabel

VROM schetste verkeerd beeld energielabel

Cobouw meldt dat ombudsman Alex Brenninkmeijer het voormalige ministerie van VROM verwijt verkeerde verwachtingen te hebben gewekt bij de introductie van het omstreden energielabel. “Het energielabel zoals dat destijds door de overheid is geïntroduceerd, is in de huidige tijd geen vitaal beleidsinstrument. Dit in tegenstelling tot het beeld dat bij de introductie ervan door de overheid is geschapen,” aldus het rapport van de ombudsman.

Conform Europese regels moeten gebouw- of woning-eigenaren sinds 1 januari 2008 kopers of huurder zo’n label geven. VROM heeft echter verzuimd te melden dat die verplichting niet gehandhaafd zou worden. Volgens Brenninkmeijer moest de burger op basis van informatie van VROM er vanuit gaan het label niet vrijblijvend was, terwijl dat wel zou was. Daarmee heeft VROM volgens de ombudsman in strijd met de rechtszekerheid gehandeld.

Lees hier het hele rapport.