Onderzoek naar integratie zonnecellen in bouwmaterialen

Onderzoek naar integratie zonnecellen in bouwmaterialen

Een consortium onder leiding van Hogeschool Zuyd krijgt 0,75 miljoen euro subsidie voor een project om integratie van energieleverende producten in bouwmaterialen. Met het geld worden de eerste demonstratieprojecten gerealiseerd.

Geïntegreerde modules zonnepanelen

Tussen 2016 en 2018 zal de kostprijs van zonne-energie – zonder subsidie – net zo hoog zijn als elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Twee jaar later zal zonne-energie goedkoper zijn. Ook in de Benelux zal daardoor de vraag naar zonnepanelen toenemen. Tegen die tijd moeten we echter een andere oplossing hebben gevonden dan het op het dak schroeven van de panelen. “We moeten naar geïntegreerde modules toe, bijvoorbeeld in het dak, maar denk ook aan gevels en het glas van ramen”, zegt Zeger Vroon, bijzonder lector zonne-energie bij Hogeschool Zuyd.

Duurzaam en lange levensduur

Het gaat niet alleen over de integratie van energieleverende producten in bouwmaterialen. “Een andere trend waar we op inspelen, is bouwmaterialen duurzamer maken”, legt Zeger Vroon uit. “Beton en baksteen, de materialen die we nu gebruiken, zijn niet zo duurzaam. Als we een zonnepaneel in het dak integreren, moet dat wel een duurzaam product zijn.” Bovendien moet de levensduur net zo lang zijn als die van een huidige dak. En daarna moet het gerecycled kunnen worden.

Nieuwe economie creëren

Volgens Vroon in het belangrijk project voor Limburg en Nederland. “Als we erin slagen om zonnecellen in het dak, gevel of het raam te integreren, kunnen we de productie van deze cellen in Nederland houden. Anders zul je dezelfde trend zien als in de halfgeleiderindustrie; die is weg uit Nederland omdat er te weinig toegevoegde waarde in zat.” Nu nog heeft Limburg drie fabrieken waar PV-zonnecellen worden gemaakt. Om die werkgelegenheid en kennis te behouden, is innovatie noodzakelijk. De bijzonder lector is daarom blij dat alle drie de Limburgse bedrijven zich bij het consortium aansluiten. “Als dit slaagt, creëren we een nieuwe economie en worden we minder afhankelijk van het buitenland.”

Hogeschool Zuyd penvoerder

Hogeschool Zuyd is penvoerder van het project, dat onder de vlag van RiBuilT wordt uitgevoerd. Wageningen Universiteit gaat zich vooral op de duurzame materialen richten; de TU Eindhoven is erbij betrokken vanwege de belasting en verankering in daken. TNO heeft al ervaring met built in PV-installaties. Vanuit de beide hogescholen zullen in eerste instantie vooral studenten van de technische en life sciences faculteit betrokken raken. Zeger Vroon schat dat jaarlijks tien studenten mee kunnen doen aan het project. “In eerste instantie zal de nadruk op de techniek liggen. Later gaat het ook om de procesinnovatie in de bouw. Dat zal nog voldoende uitdagingen opleveren.” De Wijk van Morgen is daar echter een ideale proeftuin voor. De bijzonder lector hoopt hier over enkele jaren een gebouw met zo’n nieuwe schil te realiseren.