Aedes: “Complete voorraad voor 2013 gelabeld”

Aedes: “Complete voorraad voor 2013 gelabeld”

Woningcorporaties vertrouwen erop dat hun complete voorraad voor 1 januari 2013 van een energielabel is voorzien. Sancties van het Rijk zijn hierdoor niet nodig, aldus woordvoerder Eric Bosman van de vereniging van corporaties Aedes tegenover Binnenlands Bestuur. Wél zijn de verouderde toewijzingscriteria van een energielabel zorgwekkend.

Geen sancties
Aedes reageert op de voorstellen van minister Donner, die woningeigenaren sancties oplegt als hun huis bij verkoop of verhuur geen energielabel heeft. De sancties worden vanaf 2013 ingevoerd.
Tot nu toe hebben corporaties zeventig procent van hun bezit gelabeld, anderhalf miljoen woningen. Er moeten nog zeshonderdduizend gelabeld worden en volgens Bosman gaat dat lukken.

Verouderde criteria
Wel is zorgwekkend dat nieuwbouwwoningen met verouderde criteria worden beoordeeld. Bosman: “Voor nieuwe technieken zijn niet altijd de juiste criteria voorhanden. Een huis met een hyoermoderne biogasinstallatie kan in theorie een lager label krijgen dan een huis met een verouderde maar bekende verwarmingstechniek.”

Daling huurprijs
De branchevereniging verwacht dat de invoering van het energielabel bij ongeveer honderdduizend woningen een lagere huurprijs tot gevolg heeft. Het label wordt gekoppeld aan het puntensysteem van het woningwaarderingstelsel. Hoe zuiniger een huis, hoe hoger de huur. Voor minder zuinige woningen is de huur lager, maar is de energierekening hoger, dus een werkelijk voordeel van een lager energielabel merkt een huurder niet.