FME-CWM en Koninklijke Metaalunie: te vroeg voor duurzame inkoop gebouwen

FME-CWM en Koninklijke Metaalunie: te vroeg voor duurzame inkoop gebouwen

De Vereniging FME-CWM en de Koninklijke Metaalunie waarschuwen dat het uitrekenen van de duurzaamheidscore van gebouwen niet altijd betrouwbaar is. Dit meldt de Vereniging FME-CWM op haar website.

Onuitvoerbaar

Volgens beide ondernemersorganisaties is het nu niet mogelijk om te bepalen of een nieuw kantoorgebouw wel of niet duurzaam is. Het criteriadocument “Duurzaam inkopen voor nieuw te bouwen kantoorgebouwen” dat in 2010 is vastgesteld, is niet uitvoerbaar. Ook is de nationale milieudatabase nog niet compleet en spreken de rekenmethoden elkaar tegen, omdat er geen uniformiteit is.  Het is goed mogelijk dat er een gebouw wordt neergezet dat over een of twee jaar een andere duurzaamheidscore krijgt. Volgens beide partijen is duurzaam inkopen dan ook nog te vroeg.

Tegengestelde uitkomsten

Ze stellen voor om in 2011 eerst de database en rekenregels op orde te krijgen, voordat duurzaam ingekocht kan worden. Inkopen met onjuiste gegevens heeft een negatief effect op de afzet van metalen bouwproducten. In 2010 werd een onjuist recyclingpercentage van 15 procent voor bouwstaal gerekend. Omdat veel staal hergebruikt wordt door duurzaam te slopen, ligt het recyclingpercentage met 95 procent aanzienlijk hoger. De rekenmethodieken GPR en GreenCalc+ komen met tegengestelde uitkomsten als een vergelijkbaar gebouw wordt doorgerekend. In de ene variant komt beton beter uit de bus en in de andere variant staal.

2012

Voor opdrachtgevers is deze situatie niet werkbaar, zeggen beide partijen. Ze verwachten dat staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu samen met de branches erop inzet dat de database en uniforme rekenregels in 2012 klaar zijn.