Flevolandse boeren over op zonnepanelen

Flevolandse boeren over op zonnepanelen

Met de naam ‘Asbest eraf, zon erop’ inventariseren de provincie Flevoland en LTO-Noord of agrariers willen meewerken om hun asbestdaken te laten vervangen door zonnepanelen. Dit meldt de Provincie Flevoland op haar website.

Terugverdientijden

De provincie Flevoland merkt dat steeds meer boeren bereid zijn om asbestdaken te laten vervangen door zonnepanelen. De provincie kent nog geen subsidie toe voor vervanging. Wel wordt een plan gemaakt voor een vervolg op ‘asbest eraf, zon erop’. Door bijvoorbeeld een grote partij zonnepanelen in een keer in te kopen, worden de ‘terugverdientijden’ teruggebracht.

Vervolgstappen

Er wordt deze week een brief verstuurd naar alle boeren in Flevoland met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen voor vrijdag 28 januari. Vanaf het moment dat de resultaten bekend zijn (rond medio april), bekijkt de provincie Flevoland of er vervolgstappen zijn te maken en welke dat zijn. Naast ondernemers zijn er ook particulieren met een boerderij waar een schuur met een asbestdak bijhoort. Er zijn in Flevoland meer dan vijfhonderd ‘asbestschuren’. Sinds 1 juli 1993 is het gebruik en verkoop van asbest in Nederland verboden omdat het gevaarlijk is voor de gezondheid.