Gebruiker beslissend voor rendement verduurzaming

Gebruiker beslissend voor rendement verduurzaming

Uit onderzoek van Troostwijk Real Estate blijkt dat investeringen in duurzaming enkel zinvol zijn, wanneer er een eindgebruiker is of kan worden gevonden. Is dit het geval, dan is het effect een hogere huur en een hogere vastgoedwaarde. Dit meldt Vastgoedjournaal op haar website.

Hoger rendement

Troostwijk Real Estate heeft voor het onderzoek 250 kantoorpanden met een energielabel onderzocht en met elkaar vergeleken. Kantoren met een energielabel A hebben gemiddeld een dertig procent hogere koopsom per m2 en een 25 procent hogere gemiddelde huurprijs per m2 in vergelijking met kantoren met energielabel D. Panden met een energiezuinig label (A, B en C) zijn gemiddeld acht jaar oud, terwijl de kantoren met D t/m G gemiddeld 26 jaar oud zijn.

Verduurzamen

Een vastgoedeigenaar kan afhankelijk van de houdbaarheidsdatum van het gebouw overgaan tot sloop of tot renovatie in combinatie met energetische maatregelen. Dat is afhankelijk van het object, de locatie, de lokale verhuurmarkt en in welke fase van de levencyclus het pand zich bevindt. Volgens de auteurs is een groen label een ‘absolute plus’ en een ‘unique selling point’, afhankelijk van de locatie. Met een nieuw label kan het object haar positie behouden of versterken.