Utrecht wil inwoners dwingen tot isolatie

Utrecht wil inwoners dwingen tot isolatie

Utrecht gaat bewoners van matig of slecht geïsoleerde huizen dwingen energie te besparen door betere isolatie aan te brengen in hun woningen. Dit staat in het Programma Utrechtse Energie 2011- 2014.

Speerpunten

De wethouder Milieu en Duurzaamheid Mirjam de Rijk van de gemeente Utrecht, eerder directeur van de stichting Natuur en Milieu, heeft het plan gepresenteerd. Enkele speerpunten uit het programma zijn: een groot aantal bestaande woningen energiezuiniger maken, jaarlijks vijfduizend huishoudens op maat informeren over mogelijkheden tot CO2-reductie, het energieneutraal maken van de wijk Utrecht-West, versneld energie besparen in gemeentelijke gebouwen, twee bedrijventerreinen per jaar verduurzamen.

Klimaatneutrale stad

In 2030 wil Utrecht klimaatneutraal zijn en dit programma moet daarbij helpen. De komende vier jaar is hiervoor €26 miljoen beschikbaar. Met dat bedrag wil de gemeente honderden miljoenen aan investeringen van particulieren uitlokken. Dit levert de stad in de loop der jaren structureel vierhonderd à vijfhonderd ‘groene’ banen op.