Schneider Electric: “Weeg het energieverbruik mee in de certificering van een gebouw”

Schneider Electric: “Weeg het energieverbruik mee in de certificering van een gebouw”

Het beursgenoteerde Schneider Electric is een grote speler op het gebied van energiemanagement. Het van oorsprong Franse concern profileert zich onder meer door verschillende gebouwgebondensystemen en -processen van kop tot staart te integreren. Schneider Electric onderscheidt zich verder door te werken met open marktprotocollen.

De Nederlandse tak van het bedrijf is recent toegetreden tot de Dutch Green Building Council, is actief in één van de themagroepen energie en wil graag kritisch en opbouwend meedenken over de certificering van ‘groene’ gebouwen. Schneider Electric licht in een interview met EnergieVastgoed.nl haar visie toe op certificering van groene gebouwen, in relatie tot het energiegebruik in een gebouw.

Energiebesparing

Schneider Electric steekt zelf haar nek uit en heeft binnen haar eigen hoofdkantoor in Parijs een energiebesparing gerealiseerd van 66%. Binnen drie tot vijf jaar is de investering terug te verdienen.

Marcel van 't Hof, Schneider Electric

Marcel van 't Hof, Schneider Electric

Marcel van ‘t Hof, Business manager Energy Efficiency, legt het nut van Schneider Electric’s diensten uit: “Vijftig procent van de CO2-reductie moet komen uit energiebesparing. Veertig procent van alle energie wordt door gebouwen geconsumeerd. Twintig procent wordt verspild door gebouwen. In totaal kunnen gebouwen tot 30% besparen.”

Zijn collega Erik Zwaan, consultant Building Solutions, vult aan: “Er zijn vooral ook grote besparingsmogelijkheden binnen het gebruikersdeel van een gebouw te behalen, het terugkoppelen van gevolg van gedrag is hierin essentieel. Het primaire deel, de energie die ongeacht het gedrag van gebruikers nodig is in een gebouw, blijft belangrijk maar is beperkt beïnvloedbaar. Dertig procent besparing is mogelijk, afhankelijk van het huidige footprint van het gebouw”.

Eindgebruiker

De eindgebruiker komt meerdere malen terug en is essentieel binnen de filosofie van Schneider Electric. Erik Zwaan: “We merken dat de energie-awareness sterk groeiende is, maar het is nog te weinig. Op papier kan een groen label behaald zijn, maar dit heeft zeker niet altijd een directe link met het energieverbruik van de eindgebruiker.”

Erik Zwaan, Schneider Electric

Erik Zwaan, Schneider Electric

Zwaan vervolgt zijn verhaal. “We streven naar gedragsverandering in combinatie met automatisering. De gebruiker helpen en prikkelen zijn energieverbruik te verlagen. Energieverbruik kun je bijvoorbeeld inzichtelijk maken door twee etages met elkaar te vergelijken, identiek qua uitrusting, maar met verschillende gebruikers. We pleiten dan ook ervoor om het geven van credits binnen het energielabel mede afhankelijk te laten zijn van een gemaximeerde hoeveelheid geprognotiseerd energieverbruik per vierkante meter.”

Schneider Electric wil graag een ‘gezonde kritische noot’ plaatsen op het gebied van de huidige certificeringnormen. Erik Zwaan: “Op dit moment is er binnen BREEAM NL een beperkte prikkel om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden.”
Volgens Zwaan worden met een duidelijke norm andere materiaalkeuzes gemaakt. Zwaan: “Een keuze voor hetzelfde pakket wordt anders gewaardeerd omdat de waardering meer afhankelijk wordt van de gebruiker. Nu wordt het label nog teveel bepaald door budgetbepalingen, terwijl energieverbruik geen afweging is“.

Fijnmaziger meten

Van ‘t Hof: “BREEAM NL is wel bezig om het energieverbruik van panden te monitoren, maar naar ons idee wordt er nog te weinig gemeten in Nederland”.
Zwaan: “Je zou fijnmaziger moeten meten en bij elk project van te voren moeten bepalen wat je eruit wil halen. In de Energy Performance Building Directive [EPBD, de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen, red.] staan bepalende criteria zoals klimaat, verlichting, IT, transport en restauratief. Deze factoren zijn allen te beïnvloeden, waarmee je een slag maakt door ze te meten en op het energieverbruik te sturen.”

Van ‘t Hof: “Vanuit de overheid wordt te weinig op energiebesparing gestuurd. Ondanks de redelijk solide wet Milieubeheer, blijkt uit TNO-onderzoek dat de overheid te weinig kennis en middelen in huis heeft om het te handhaven.” Zwaan: “Daarbij zou de overheid verder moeten gaan dan een Energie Investeringsaftrek (EIA) en net zoals in Duitsland een heveling van belasting moeten toepassen. In Duitsland wordt op energierekening niveau afgerekend, wat een gezonde marktwerking is”.

Terugverdientijd

Zwaan: “Een andere barrière is prijs. Voor veel partijen blijkt twee jaar als terugverdientijd al lang, gegeven de marktsituatie”. Van ‘t Hof: “Bij Schneider Electric hebben we het concept ‘EcoStruxure’ ontwikkeld, waarbij disciplines worden gekoppeld en energie wordt bespaard. We zijn daarmee in staat om energie beter te kunnen sturen.”

Schneider Electric actief in honderd landen en telt 110 duizend medewerkers. In 2010 is wereldwijd een omzet behaald van twintig miljard euro.