DGBC kritisch op nieuwe meetmethode Bouwfonds

DGBC kritisch op nieuwe meetmethode Bouwfonds

De ‘Market Update’ van Bouwfonds REIM over duurzaam vastgoed houdt de gemoederen in de (duurzame) vastgoedwereld goed bezig. De Dutch Green Building Council heeft in diverse media gereageerd op de nieuwe meetmethode van het Bouwfonds REIM.

Oproep DGBC
Bestuursvoorzitter Jaap Gillis en algemeen directeur Stefan van Uffelen van DGBC zeggen als reactie op de nieuwe meetmethode: “De vertaling dat Bouwfonds ‘meetmethodes zou kraken’ is volgens ons niet juist. We kunnen ons voorstellen dat het stuk voor verwarring zorgt. Zo vindt Bouwfonds GPR te beperkt, maar dit betreft niet BREEAM. Scores met GPR hebben geen relatie met de vastgoedwaarde. Dit komt omdat GPR een beperkte scope heeft.”

Locatie

“Bouwfonds heeft zelf aspecten toegevoegd die te maken hebben met de locatie. Dat is positief, want dit brengt de harmonisatie een stapje verder. De locatie-aspecten zijn namelijk al onderdeel van de BREEAM-systematiek. Wij hopen dan ook dat in GPR deze verbreding wordt doorgevoerd, waardoor de gemeenschappelijk taal voor duurzaamheid dichterbij komt.”

Indicatieve beoordeling bestaande bouw

“Deze zomer is de Nederlandse variant van BREEAM voor bestaande bouw gereed voor certificering. De vragenlijst is reeds te downloaden en te gebruiken. Tegen een geringe vergoeding kan ook al een indicatieve score worden uitgerekend. De BREEAM-systematiek biedt dan een antwoord op de verschillende behoeftes die het Bouwfonds schetst.”

”Voor portefeuille-eigenaren is het mogelijk om snel voor de hele portefeuille zicht te krijgen op de duurzaamheidsprestatie, door voor de assets op 9 kpi’s de score uit te rekenen en deze te benchmarken. Hiervoor is de Internationale Sustainability Alliance opgericht die in Nederland, wordt vertegenwoordigd door de DGBC.”

”Wanneer je voor een gebouw meer de diepte in wilt gaan is de BREEAM Bestaande Bouw en Gebruik-vragenlijst ontwikkeld. Deze is gratis te gebruiken. Wil je scores uitrekenen, dan moet een pand geregistreerd worden tegen geringe kosten, voor 3 jaar. Wil je het pand onafhankelijk laten certificeren, dan zijn hier wat hogere kosten aan verbonden vanwege de controle door een onafhankelijke auditor en de DGBC. De duurzaamheidsclaim heeft dan ook waarde.”

BREEAM

“Niet helder blijkt ook de indeling nationaal/internationaal. We willen graag benadrukken dat GPR een Nederlands systeem is, dat Bouwfonds ook voor zijn portefeuille in de VS, Duitsland en Frankrijk wil gebruiken. BREEAM is juíst een internationale systematiek, die in Nederland voor de Nederlandse markt aangescherpt is. Dit gebeurt in Europa ook in Spanje, Turkije, Noorwegen en Zweden. Een nog langere lijst landen gaat in de nabije toekomst met BREEAM aan de slag. Daarnaast is er BREEAM internationaal voor de landen die geen landen specifieke versie hebben. Deze methodiek wordt wereldwijd toegepast.”

Bekijk ons dossier ‘Toetsinstrumenten duurzaam vastgoed’