NEN publiceert nieuwe energieprestatienorm NEN 7120

NEN publiceert nieuwe energieprestatienorm NEN 7120

De NEN 7120, de nieuwe norm voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, is gepubliceerd. Dit meldt het NEN-instituut op haar website.

NEN 7120

De NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Volgens NEN doet de nieuwe norm recht aan de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. De NEN 7120 vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, de NEN 5128 en NEN 2916. Het Ministerie van BZK heeft bepaald dat de nieuwe norm per 1 januari 2012 in zal gaan.

NEN 8088-1 en NVN 7125

Naast NEN 7120 spelen twee andere normen een belangrijke rol bij de energieprestatie. Dit zijn NEN 8088-1 (Bepalingsmethode voor de toevoerluchttempratuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen) en NVN 7125 (Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)). Deze normen worden gelijktijdig gepubliceerd.

Bekijk een preview van de 7120-norm.