NEN-normen uitgelicht

NEN-normen uitgelicht

De volgende NEN-normen worden uitgelicht in ons EPC dossier: NEN 7120, NEN 7125, NEN 2916 en NEN 5128.

NEN 7120

Medio april is de nieuwe norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (NEN 7120) gepubliceerd. Met de norm, kortweg EPG genoemd, wordt de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen, bepaald. Bekijk hier de aparte pagina over NEN-norm 7120.

NEN 7125

De NEN heeft medio april 2011 de NEN-norm 7125 ’Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode’ gepubliceerd. Hiermee is het mogelijk om gebiedsmaatregelen in de energieprestatie van gebouwen te verwerken. Deze voornorm wordt tegelijk met de nieuwe energieprestatienorm (NEN-norm 7120) in het Bouwbesluit aangewezen. Bekijk hier de aparte pagina over NEN-norm 7125.

NEN 2916

Met de NEN 2916 norm reikt een methode aan waarmee de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een utiliteitsgebouw kan worden bepaald. Bekijk hier de aparte pagina over NEN-norm 2916.

NEN 5128

Met de NEN 5128 kan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woonfunctie of woongebouw worden bepaald. Bekijk hier de aparte pagina over NEN-norm 5128.

Vanaf 1 januari 2012 worden de huidige normen, energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916), vervangen door NEN 7125, NEN 7120 en de ventilatienorm 8088-1.