Oplevering duurzaam VMBO-complex Lewenborg in Groningen

Oplevering duurzaam VMBO-complex Lewenborg in Groningen

In Groningen is een nieuw duurzaam VMBO-complex, FC Lewenborg, opgeleverd. In totaal gaan drie VMBO-scholen vanuit het 9000m2 grote complex lesgeven. Met de realisatie is een bedrag van 16 miljoen euro gemoeid. Dit meldt de gemeente Groningen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Er is extra budgettaire ruimte ingeruimd voor duurzaamheidsmaatregelen. De buitengevel bestaat uit merendeels gerecycled en weer te recyclen materialen. Opwekking van warmte en koude (wko) gebeurt via bronnen en een warmtepomp. Door de plaatsing van een mosdak op een deel van het complex wordt regenwater vastgehouden en niet meteen in het riool geloosd. De vijverpartij draagt bij aan het ‘bufferen’ van regenwater. De isolatie, het zonwerende glas, de aanwezigheidsdetectie voor licht en de efficiënte vloerverwarming moeten de energiebehoefte doen afnemen.