Gebouweigenaren besparen wereldwijd energie vanwege stijgende energieprijzen

Gebouweigenaren besparen wereldwijd energie vanwege stijgende energieprijzen

Energiebesparingen, overheidsmaatregelen en een beter imago zijn de grootste drijfveren om in energie-efficiëntie te investeren. Bijna 4 op de 10 gebouwen heeft een ‘groen’ certificaat behaald in 2011. Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse Global Energy Efficiency Indicator.

Financieel

De Global Energy Efficiency Indicator is een onderzoek van het Institute for Building Efficiency van Johnson Controls, de International Facility Management Association en het Urban Land Institute namen wereldwijd bijna 4.000 eigenaars en managers van gebouwen deel. “De drijfveren zijn eerder financieel van aard dan ecologisch”, zegt Dave Myers, vice-president en president van de divisie Building Efficiency bij Johnson Controls. Myers: “De groeiende trend om gebouwen energie-efficiënter te maken is dus een slimme zakelijke zet die lokaal banen helpt te creëren en bovendien goed is voor het leefmilieu”.

Stijging energieprijzen

Naast kostenbesparing worden overheidsmaatregelen en een beter imago genoemd als belangrijke redenen. Het terugdringen van emissies, in 2010 goed voor de tweede plaats, komt nu op plaats vier uit. Tachtig procent van de woningeigenaren verwacht dat de energieprijzen in de loop van dit jaar met meer dan 10% zullen stijgen. Ze stellen een gemiddelde besparing van 12% als doel voorop.

Hindernissen

Toegang tot financiële middelen en financieel rendement worden wereldwijd genoemd als belangrijkste drempels. In de Verenigde Staten/Canada (38%) en Europa (30%) staan kapitaaldrempels bovenaan de rangschikking. Myers: “De nood om gebouwen energie-efficiënter te maken neemt toe en er wordt heel wat vooruitgang geboekt met de hulp van overheidsmaatregelen. Toch blijven eigenaars ons vertellen dat kapitaalschaarste de grootste hinderpaal is voor een meer optimale energieconsumptie. Door meer middelen vrij te maken hebben beleidsmakers dus een unieke kans om hun energie- en milieudoelen te verwezenlijken.”

Overige resultaten

De overige resultaten van het onderzoek zijn:

  • Zeven op de tien eigenaars van gebouwen – zes op de tien in 2010 – geven aan dat energiemanagement belangrijk is voor hen. Respondenten uit India (89%) en China (85%) tonen het meeste belangstelling, gevolgd door de VS/Canada (66%) en Europa (61%).
  • Drie op de vier heeft doelstellingen bepaald voor energie- of koolstofreductie.
  • Bijna vier op de tien heeft minstens één “groen” gebouw gecertificeerd, tweemaal zoveel als vorig jaar. Nog eens 32% heeft groene elementen geïntegreerd in gebouwen.
  • Het aantal gebouweigenaren dat een groen certificaat wil behalen voor bestaande gebouwen (39%) ligt hoger dan het aantal eigenaars dat een nieuw gebouw wil laten certificeren (35%).
  • De meest populaire projecten voor betere energie-efficiëntie waren ook vorig jaar verlichting en verwarming, ventilatie, airconditioning en verbeteringen van de controles.
  • Eigenaars van gebouwen hebben meer toegang tot informatie over energie, maar slechts weinigen halen daar voordeel uit.
  • Meer dan 8 op de 10 meet en bewaart data minstens wekelijks of maandelijks, maar minder dan 2 op de 10 evalueert en analyseert deze data minstens eenmaal per week.
  • Bij degenen die smart grid en slimme bouwtechnologie hebben geïmplementeerd, zoals doorgedreven energiemetingen en managementsystemen, is de kans dat ze hun energiedata geregeld evalueren en analyseren bijna driemaal groter.
  • Organisaties die een reductiedoelstelling hebben vastgelegd, hun energiedata regelmatig analyseren, interne of externe middelen toevoegen en externe financiering gebruiken, implementeren vier keer zoveel efficiëntiemaatregelen dan diegenen die hier geen gebruik van maken.
  • Efficiëntie van gebouwen blijft wereldwijd de belangrijkste strategie om emissies terug te dringen, aldus de respondenten, met op kop VS/Canada met 52%, gevolgd door Europa (28%), China (27%) en India (24%).