Annemarie van Doorn (ABN AMRO): “Verduurzamen voorkomt leegstand”

Annemarie van Doorn (ABN AMRO): “Verduurzamen voorkomt leegstand”

Begin juni heeft ABN AMRO samen met enkele andere banken een duurzaamheidsconvenant ondertekend in samenwerking met de Dutch Green Building Council. Een spin in het web bij beide organisaties is Annemarie van Doorn, vice-president Sustainable Development bij ABN AMRO en bestuurslid van de DGBC. Daarnaast is ze ook voorzitter van de Green Business Club, die zetelt aan de Zuidas van Amsterdam. Binnenkort opent deze netwerkclub ook vestigingen in Rotterdam en Eindhoven.

Vanuit uw rol bent u onder meer verantwoordelijk voor externe projecten op het gebied van vastgoed, energie en facility management. Hoe kijkt ABN AMRO tegen verduurzaming van vastgoed aan?

Van Doorn: “Ik geloof dat de ABN AMRO een leidende rol kan spelen kan om de Zuidas als gebied te verduurzamen. De focus van de bancaire sector in het algemeen ligt nu nog te veel op vastgoed en mijns inziens te weinig op het gebied. Daarnaast ligt er een enorme uitdaging om de huidige leegstand op de kantorenmarkt aan te pakken en op energie te optimaliseren.”

Wat is de rol van ABN AMRO daarbij?
“We zullen nog meer met onze klanten in gesprek moeten gaan en nagaan wat er onder hen speelt. We ervaren dat huurders meer vragen hebben over duurzaamheid en duurzame toepassingen binnen kantoren. Intern is er een uitdaging voor degenen die het risico van een kredietaanvraag beoordelen. Wat is het risico van het verduurzamen van een gebouw? Uiteindelijk wil een bank natuurlijk of het geld en rendement oplevert.”

Hoe gaat u dat intern organiseren?
“Eerlijk gezegd is dat een uitdaging. Ik denk dat dit soort veranderingsprocessen ook binnen een grotere organisatie van bottom-up moeten komen. En mensen in de top moet je gewoon aanspreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaamheid: ‘Hoe zou je het doen?’. Tegelijkertijd moeten we extern gericht blijven naar onze klanten toe. (…) Laat ik het zo zeggen, mijn afdeling heeft veel kunnen realiseren de afgelopen twee jaar. Dat hadden we nooit kunnen realiseren als we te veel intern waren gericht”.

ABN AMRO zit aan de Zuidas. Een mooie case om het toekomstige keurmerk ‘Duurzame gebiedsontwikkeling’ van BreeamNL te behalen?
“Gelukkig staat er niet veel leeg op de Zuidas, maar je ziet veel lege plinten op de begane grond ontstaan. Daar zou ik graag een restaurant en een kunstgalerie zien bijvoorbeeld. Levendigheid en dynamiek van een gebied is ontzettend belangrijk, ook voor de waarde van die individuele gebouwen. Laatst was ik in Amsterdam Zuidoost. Het is een spookstad aan het worden. Hoogoorddreef, leeg. Oval Tower, alleen de eerste vijf verdiepingen zijn nog bezet”.

Hoe krijg je bedrijvigheid in de kantoren?
“Graag zouden we dat faciliteren vanuit de ABN AMRO in samenwerking met de Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam. De Dienst Zuidas moet daarin een rol spelen omdat de grondprijzen ongelooflijk hoog zijn. Ga ook eens met een belegger praten. De bovenste etages zijn dan wel vol, maar daaronder is het leeg. Ik geloof er sterk in dat als we nu investeren om het gebied aantrekkelijker te maken, dit op de langere termijn minder leegstand tot gevolg heeft”.

Morgen volgt deel 2 van het interview.