Van Doorn (ABN AMRO): “We willen een ‘Zuidkas’ realiseren op de Zuidas”

Van Doorn (ABN AMRO): “We willen een ‘Zuidkas’ realiseren op de Zuidas”

Begin juni heeft ABN AMRO samen met enkele andere banken een duurzaamheidsconvenant ondertekend in samenwerking met de Dutch Green Building Council. Een spin in het web bij beide organisaties is Annemarie van Doorn, vice-president Sustainable Development bij ABN AMRO en bestuurslid van de DGBC. Daarnaast is ze ook voorzitter van de Green Business Club, die zetelt aan de Zuidas van Amsterdam. Binnenkort opent deze netwerkclub ook vestigingen in Rotterdam en Eindhoven. Lees deel 2 van het interview.

Zit je nu concreet met de Dienst Zuidas om tafel?
“Ja, we werken al veel samen en zijn concreet aan het bekijken hoe we kunst in de openbare ruimte van de Zuidas kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld een tijdelijke expositie of een kunstmarkt. Maar de ‘bottleneck’ is altijd: wie gaat het financieren? Misschien dat wij als bank dit kunnen stimuleren door een aantrekkelijke rente aan te bieden voor een initiatief.”

Paul de Ruiter heeft ook de Zuidkas als pilot gelanceerd. Een gebouw waarbij alle functies (wonen, werken, winkelen en recreeren met elkaar vermengd zijn). Idee?
“Toevallig zijn we met hem en de Dienst Zuidas in gesprek om te bekijken of we zijn innovatieve project daadwerkelijk kunnen realiseren. De Dienst Zuidas stelt als eis dat het project binnen de planologie van het gebied moet passen. Zelf zeg ik: zet die Zuidkas gewoon neer. Het is relatief eenvoudig te realiseren en demontabel ook nog. Dus gewoon doen! Als we de kosten zouden kunnen delen, dat komt dat er gewoon. Dat wordt dan het huis van de Green Business Club. We kunnen dan van alles organiseren zoals netwerkbijeenkomsten of presentaties van nieuwe technologieën. Mocht de Dienst Zuidas anders beslissen: Paul en ik zijn ook in gesprek de VU om het eventueel daar te realiseren. Wordt vervolgd.”

Wat is uw doel met de Green Business Club?
“We zijn de motor van de Zuidas op het gebied van verduurzaming. We merken dat bedrijven in dezelfde fase zitten en dezelfde vragen hebben. We zullen als bedrijven gezamenlijk moeten zorgen voor een energievisie en de samenwerking tussen bedrijven bevorderen. Verder willen we stimuleren dat de functies wonen, werken en retail verder vermengd gaan worden.”

Is er een concreet project te noemen?
“Ja, elk bedrijf aan de Zuidas laat het energieverbruik per vierkante meter per medewerker opmeten. Dat gaan we ook zichtbaar maken door middel van een bedrijven Challenge. Er wordt een target gesteld om x energie per vierkante meter per medewerker te verbruiken. Alle grotere bedrijven en ook kleinere spelers zoals Accenture doen daaraan mee. Ook doen we een project doen met ‘carsharing’ op het gebied van duurzame mobiliteit. Elk project ontstaat uit een brainstorm van zestig man en vervolgens wordt het door een projectteam van vier man uitgevoerd. Erg leuk om te doen”.

Ziet u op de Zuidas ook ruimte om het groeiend aantal zzp-ers te faciliteren?
“Dat zouden we wel moeten doen. Zzp-ers hebben behoefte aan een eigen plek.
Ze hebben er ook belang bij om zichtbaar te maken waar zij mee bezig zijn.  Je zou bijvoorbeeld ruimte kunnen creëren voor start-ups die bezig met elektrisch vervoer. Door ze te faciliteren kunnen ze laten zien wat ze aan bedrijven aan de Zuidas te bieden hebben. Ik geloof er erg in dat bedrijven van elkaar gaan leren en dat er dus een omslagpunt komt in denken en handelen”.

Je bent met veel verschillende activiteiten bezig. Wat is de toekomst van de Green Business Club?
“Het mooie eraan is dat je daadwerkelijk zaken van de grond krijgt en lokaal implementeert. Duurzaamheid is een kwestie van doen. De centrale vraag is altijd: wie gaat het doen in een gebied? Dan is het prettig als daar een centrale autoriteit boven staat. Die rol kan Green Business Club vervullen en samen met de Dienst Zuidas gaan we voor een duurzaamheidslabel voor dit gebied”.

Dutch Green Building Council komt in september met een BREEAM-label voor duurzame gebiedsontwikkeling. Wat is uw rol daarin geweest?
Van Doorn: “We misten een bredere scope waarbij een gebied op duurzaamheid gemeten wordt. Vanuit mijn rol ben ik gaan kijken naar de financieerbaarheid om een gebied te kunnen verduurzamen. Met het gebiedslabel kunnen we gebieden meten en onderling gaan vergelijken. We merken dat de markt daar behoefte aan heeft.”

DGBC organiseert de Dutch Green Building Week van 19-23 september op diverse locaties in NL waar duurzame gebiedsontwikkeling centraal zal staan.

Lees ook deel 1 van het interview.