Triodos Bank: “Verduurzamen naar A-label is eenvoudig”

Triodos Bank: “Verduurzamen naar A-label is eenvoudig”

Triodos Bank wil de komende drie jaar haar beleggingen en financieringen verdubbelen. Op dit moment heeft Triodos Vastgoedfonds Euro 90 miljoen belegd en heeft Triodos Bank voor EUR 100 miljoen aan financieringen uitstaan in vastgoedfinancieringen. Investeren in niet-duurzaam vastgoed is taboe, er wordt enkel in 100% duurzaam vastgoed of vastgoed dat op korte termijn verduurzaamd kan worden. Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds, en Jurriën Appers, senior accountmanager Triodos Bank: “Bestaand vastgoed verduurzamen is relatief eenvoudig – en zeer goed financierbaar.” Deel 1 van een interview met Triodos Bank.

Begin juni hebben een aantal banken een duurzaamheidsconvenant ondertekend. Wat is jullie reactie daarop?
Appers: “Dat is een mooie eerste stap. Wij hebben het convenant bewust niet ondertekend, omdat we een aantal stappen verder zijn. In het convenant staat: ‘Het is een intentie tot het ontwikkelen van producten en het goed belonen van duurzaamheid’. Wij zeggen: we financieren überhaupt geen vastgoed dat niet duurzaam is.  De vraag is: neemt het percentage duurzaam vastgoed na deze ondertekening inderdaad toe in de portefeuilles? Dat kunnen we in 2012 op de volgende Provada samen gaan vaststellen”.

Volgens jullie gaat de banksector te traag om met de duurzame transitie?
Appers: “Als banken bepalen we mede wat de kwaliteit is van de gebouwde omgeving voor de komende 30 en 40 jaar. Veel partijen hebben wel de juiste intenties, maar gaan er vervolgens niet mee aan de slag. Dat is een gemiste kans. Zonder veel moeite is verduurzamen naar energielabel A mogelijk. Het ambitieniveau moet verder omhoog, want veel partijen, ook de overheid, gaan niet verder dan een C-label. We begrijpen best dat niet ieder object een A+ label kan krijgen, maar de transitie kan wel veel sneller. Dat geldt zowel voor overheid als het bedrijfsleven”.

Berkhout: “Het gaat op twee niveaus niet snel genoeg. Ten eerste het conceptuele niveau. Partijen hebben veel moeite om de koppeling te maken tussen energie en vastgoed. Als je decentrale energieopwekking koppelt aan vastgoed, dan creëer je meerwaarde waardoor je een heel goede propositie krijgt voor investeerder en huurder. Ten tweede zie je teveel terughoudendheid in de markt om het dossier aan te pakken.  Het kan sneller en ambitieuzer. Dat is ook helemaal niet een exclusieve visie van Triodos Bank, iedereen kan het”.

 

 

Veel vastgoedpartijen lopen liever nu geen financiële risico’s en zijn meer gefocust op hun cashflow.
Berkhout: “Het zijn financiële risico’s die te tackelen zijn. Focus je enkel op geld, dan loop je vast, want dan denk je ‘het is niet financieerbaar’.  Je zult naar het totaalplaatje moeten kijken. Wat is de kwaliteit van het gebouw voor de gebruiker? Wat doet een gebouw met zijn omgeving? Als je daar geen rekening mee houdt, loopt je risico’s die je niet wilt lopen. Dus staar je niet blind op geld of een label – maar kijk of het gebouw in al zijn facetten klopt; dat is de boodschap van ons model.”

Waar staat duurzaamheid volgens jullie voor?

Appers: “Duurzaamheid is niet alleen een energiezuinig gebouw. Het moet een comfortabele plek zijn en ook belevingswaarde toevoegen aan een plek. Designer Piet Hein Eek bijvoorbeeld heeft op een oud industrieterrein van Philips een nieuwe, levendige plek gecreëerd, met zijn eigen atelier, horeca en winkeltjes. Het is nu een visitekaartje geworden van de gemeente Eindhoven, die het gebied nu heeft omarmd en verder wil ontwikkelen.”