Jones La Salle: “Duurzame retail staat in kinderschoenen”

Jones La Salle: “Duurzame retail staat in kinderschoenen”

Duurzaam vastgoed is nog geen belangrijk issue voor retailers in tegenstelling tot andere gebruikers van commercieel vastgoed. Dit stelt vastgoedadviseur Jones La Salle (JLL) in haar rapport Dutch Retail Market Bulletin 2011.

Geen prioriteit

JLL heeft samen met ING Real Estate Investment Management achthonderd retailers ondervraagd. Passantenstroom en bereikbaarheid zijn voor retailers belangrijker dan een duurzaam pand. Ook geven ze aan dat consumenten
duurzame producten belangrijker vinden dan het pand waarin ze gehuisvest zijn. Huisvestingslasten zijn ook geen prioriteit omdat ze slechts 10 tot 15 procent uitmaken van de totale exploitatie.

Samenwerking

Bijkomend probleem is dat eigenaren geen inzicht hebben in het energieverbruik van hun huurders. Slechts de helft van retailers wil deze informatie ook delen met de eigenaar om verduurzaming van het pand mogelijk te maken. Ook wil de retailer niet delen in de kosten van de verduurzaming. Volgens JLL is een betere samenwerking tussen vastgoedeigenaren en huurders nodig om de CO2-uitstoot, waarvan vastgoed 40 tot 50 procent verantwoordelijk is, te reduceren.

Winkelbeleggingen

In 2010 is er 2,2 miljard euro belegd in winkelvastgoed, een toename van 80 procent ten opzichte van 2009. In de eerste helft van 2011 is dit 570 miljoen euro, wat een forse afname in beleggingen betekent. De meeste interesse in winkelvastgoed komt van institutionele en particuliere beleggers en richt zich vooral op supermarkten.

Dutch Retail Market Bulletin 2011

Lees hier het rapport ‘Dutch Retail Market Bulletin 2011’.