Cofely: “Met alleen maar A-labels redt je het niet”

Cofely: “Met alleen maar A-labels redt je het niet”

Uit recent onderzoek van installatieadviseur Cofely blijkt dat het energielabel niet correleert met het werkelijke energieverbruik. Uit data van 100 gebouwen blijkt dat het energieverbruik hoger uitvalt dan verwacht. Sterker nog: een G-label gebouw kan net zoveel energie verbruiken als een A-label gebouw. Directeur Bas Ambachtsheer van Cofely Energy Solutions legt uit waar dit aan ligt.

Een A-label-gebouw verbruikt soms evenveel energie als een G-labelgebouw. Waar ligt dat aan?
Ambachtsheer: “Een energielabel is slechts een foto-opname van dat moment. Je verwacht met een A-label het energieverbruik van een A-label, maar dat klopt niet. Dat heeft te maken met de installaties die niet goed zijn ontworpen, niet goed zijn afgesteld of niet goed worden beheerd. Het komt voor dat tijdens een onderhoudsbeurt een deel van de installatie wordt uitgezet, maar wordt vergeten deze weer aan te zetten. Zo stom kan het zijn. Dus gebouwen worden qua ontwerp steeds efficiënter, maar de organisatie groeit niet mee met een gebouw”.

Is er gewoonweg te weinig kennis om installaties goed op elkaar af te stellen?
Ambachtsheer: “Door de verduurzaming komt er steeds meer complexiteit in gebouwen. Beheerders hebben minder besef dat bijvoorbeeld een binneninstallatie en een WKO-installatie (warmte-koudeopslag) met elkaar verbonden zijn en op elkaar reageren. In onze resultaten komt naar voren dat bij de duurzame gebouwen de afwijkingen tussen het energielabel en het werkelijke energieverbruik veel groter zijn dan bij de ‘standaard’ gebouwen”.

Zijn er voorbeelden te noemen?
Ambachtsheer: “Ik ken een gebouw van een grote bank die een WKO heeft, maar deze niet meer gebruikt. Een bekend bedrijven verzamelgebouw in Rotterdam had ook al langer een WKO, maar is die pas veel later echt gaan gebruiken. Ik hoor wel eens dat bij een gebouw 70% energiebesparing is gerealiseerd. Dan denk ik: ‘wat is daar de afgelopen jaren misgegaan in het beheer of de installatie van een gebouw? Dat is een diskwalificatie voor die organisatie. De verduurzaming is dus allemaal heel fragiel”.

Dus de juichende succesverhalen, die we ook als media maken, moeten we met een korrel zout nemen, zegt u?
“We moeten reëel zijn. De kennis over een WKO is in Nederland niet breed verspreid ook niet over alle adviesbureaus. Dan moet je niet verwachten dat het binnen alle gebouwen klopt. Vier jaar geleden heeft TNO aangetoond dat 70 procent van de WKO’s niet goed draaide. De verhouding is nog steeds vrij scheef. Dat is schrijnend, want we zijn op grote schaal duurzame technologieën aan het implementeren. We hebben aan de voorkant alles goed bedacht, maar aan de achterkant laten we het liggen. Dat is echt zonde”.

Is het energielabel wel de juiste leidraad voor de duurzaamheidsdoelen?
Ambachtsheer: “Bij Cofely hebben we als uitgangspunt: ‘wat is je energieverbruik per vierkante meter en hoeveel euro’s betaal je?’ Dat moet de kern zijn voor duurzaamheid. Laten we echt gaan meten, want ik merk dat het qua perceptie bij mensen fout tussen de oren zit. Op congressen vraag ik weleens: ‘wat is het energieverbruik van uw gebouw?’. Van de honderd mensen steken er dan 10 tot 20 mensen hun hand op. En dat zijn mensen die nog interesse in het onderwerp hebben. Ook al zouden alle gebouwen in Nederland een A-label hebben in Nederland, daarmee is CO2-reductiedoelstelling niet per definitie gehaald”.

Certificeringssystemen zoals Breeam of LEED kijken ook naar andere aspecten zoals binnenklimaat en gezondheid. Is dat de manier?
Ambachtsheer: “Het is goed dat er verder gekeken wordt dan een energielabel. De vraag is alleen: wat levert het nu op? In Nederland is er nog geen standaard voor labeling. In de VS timmert LEED erg aan de weg. Maar labeling heeft alleen maar waarde als het voor anderen waarde heeft. Voor de vastgoedbelegger is Breeam niet  een uitgangspunt voor zijn investering. Het zijn eerder de grotere huurders die daar waarde aan hechten vanwege hun MVO-beleid”.

De overheid heeft voor zichzelf een eis gesteld voor energielabel C. Wat vindt u daarvan?
Ambachtsheer: “Het is goed dat ze die beleidseis neerleggen, maar in praktijk komt er weinig tot niets van terecht. Naar mijn idee wordt er teveel gepolderd. Voeg als overheid eens de daad bij het woord. Deels komt dat ook door hun organisatiestructuur. Vastgoed en onderhoud zijn twee aparte eilanden. Van een overheid verwacht je dat het meer integraal na dit onderwerp zou gaan kijken; een voorbeeld functie. Verder vind ik dat bij aanbestedingen nog steeds alleen op kosten wordt gestuurd. Ze huren steeds twee aparte adviesbureaus in om hun beslissingen af te dekken. Het wantrouwen in de markt is door de recente geschiedenis terecht groot. Maar daardoor maken we het allemaal wel erg lastig voor elkaar”.

Lees ook deel 2 & deel 3 van het interview met Bas Ambachtsheer.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting