Search stelt verlanglijst samen voor duurzaam herbestemmen

Search stelt verlanglijst samen voor duurzaam herbestemmen

Ingenieurs- en adviesbureau Search komt met de uitgave ‘Duurzaam Herbestemmen kàn’. Volgens Search zijn er tot 2025 genoeg gebouwen in Nederland. Leegstaande panden kunnen hergebruikt worden en nieuwbouw zal beperkt moeten worden.

Afname vierkante meters

Search heeft berekend dat de vraag naar bebouwde vierkante meters door het vergrijzingseffect (waardoor de beroepsbevolking afneemt), het Nieuwe Werken (de toekomstige werknemer heeft gemiddeld maar de helft van het aantal vierkante kantoormeters van nu nodig) en de veranderende samenstelling van onze huishoudens (naar 1,7 mensen per adres) verder gaat afnemen.

Urgente situatie

De situatie is volgens Search urgent. Er staat acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Zes procent van de winkelpanden is te koop of te huur. Search roept op om door middel van duurzaam herbestemmen het tij te keren.

Verlanglijst

Search-oprichter Anne-Marie Rakhorst heeft een verlanglijst gemaakt om duurzaam herbestemmen mogelijk te maken:

  1. Hef belasting op de uitgifte van nieuwe bouwgrond door gemeenten en gebruik de opbrengsten voor het opzetten van een duurzaam transformatiefonds.
  2. Voer een waarderingssysteem in voor de openbare ruimte.
  3. 2015: nieuwbouw en grootschalige renovatie van bestaande panden moeten klimaatneutraal zijn.
  4. Kondig een bouwstop af voor nieuwbouw op locaties buiten de stedelijke kerngebieden.
  5. Maak investeren in duurzaam herbestemmen fiscaal aantrekkelijker.
  6. Maak een onderscheid in de normering voor nieuwbouw en oudbouw.
  7. Maak in bestaande bestemmingsplannen ruimte voor het transformeren van gebouwen naar andere functies.
  8. Neem de salderingsregel voor fijnstof op de schop
  9. De overheid huurt alleen nog duurzaam herbestemde kantoorgebouwen.

Publicatie ‘Duurzaam Herbestemmen kàn’

Lees hier de gehele publicatie.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting
Bron foto: Brabants Dagblad