Siemens breekt lans voor hergebruik gebouwen

Siemens breekt lans voor hergebruik gebouwen

Siemens is een voorstander van het hergebruik van gebouwen. De producent en aanbieder van energiemanagementsystemen wil met ‘slimme’ installaties de energie-efficiency en het comfort van een gebouw verbeteren. Dit meldt Siemens in haar eigen tijdschrift Dimensions.

Tweeledig

Het mes snijdt volgens Siemens aan twee kanten. Het bestaande gebouw wordt vernieuwd en door de inzet van energiemanagementsystemen wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot teruggedrongen.

Hergebruik bestaande kantoren

Het Duitse concern krijgt hierbij steun van professor Piet Eichholtz, hoogleraar Vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht. Eichholtz betoogt dat er geen kantoren gebouwd moeten worden waarvan al duidelijk is dat ze overbodig zijn. De behoefte aan kantoorruimte is al vijf jaar geleden afgenomen, terwijl er tegelijkertijd veel nieuwbouw is gerealiseerd. Eichholtz zegt daarover: “Een ongerechtvaardigde investering. De bestaande leegstand wordt niet meer ingevuld door de huidige en toekomstige beroepsbevolking”. Eichholtz pleit voor hergebruik van bestaande kantoorpanden en zegt dat vastgoedeigenaren hun verlies in de boeken moeten nemen.

All-in prijs

Siemens stelt dat eigenaren en financiers zich niet eenzijdig moeten richten op rendement van de investering. Wanneer een gebouw hergebruikt wordt, moet deze aantrekkelijk worden voor een huurder, die steeds hogere eisen stelt aan een gebouw. Siemens wil ook dat de eigenaar een all-in prijs aan de huurder aanbiedt voor het gebruik van het gebouw, inclusief de energiekosten.

Win-win situatie

Energie-efficiency en duurzaamheid van een gebouw zijn volgens Siemens een win-win-situatie voor huurder en exploitant. Een exploitant kan naast energiezuinige installaties, verlichting en gebouwbeheersystemen, ook slim energie inkopen, waarbij de huurder een aantrekkelijk tarief betaalt. Investeringen in energiezuiniger installaties kunnen zich op de lange termijn terugverdienen. De exploitatie van een gebouw biedt in zo’n geval voor zowel huurder als eigenaar een economisch voordeel en het milieu is erbij geholpen.

Garantie op energiebesparing

Dit is nog toekomstmuziek, maar Siemens gaat in haar ambitie zo ver dat ze de energiebesparing voor de duur van het contract garandeert, mits de eigenaar investeert in een energiezuinige installatie.

‘Dimensions’

Lees hier de uitgave ‘Dimensions’ van Siemens.