3 vragen aan…Paul Vethman (ECN): “Overheid aan zet om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken”

3 vragen aan…Paul Vethman (ECN): “Overheid aan zet om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken”

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft wereldwijd in kaart gebracht welke financiering – en verdienmodellen er zijn om rendabele investeringen in de verduurzaming van gebouwen en woningen aantrekkelijker te maken. Opdrachtgever was het International Energie Agentschap en doelgroep zijn vooral beleidsmakers en marktpartijen. Volgens onderzoeker Paul Vethman is de overheid aan zet. Vethman: “Als de overheid financiers helpt een aantrekkelijk aanbod aan financieringen op te bouwen, kan de markt meer op gang komen en kunnen financiers het vervolgens overnemen”.

1. Wat hebben jullie onderzocht?
Vethman: “We hebben in kaart gebracht welk verdienmodel zich het beste leent voor welk gebouwde omgeving segment. Verdienmodellen nemen financiële en niet-financiële belemmeringen voor verduurzaming weg. Zeker voor de bestaande bouw is dit noodzakelijk. Een voorbeeld is financiering via de energierekening (‘on-bill financing’): een klant leent via het energiebedrijf, dat in zee gaat met bijvoorbeeld een bank, voor duurzame maatregelen en betaalt dit via de eigen energierekening terug. Stel dat energiebedrijven markt zien in dit idee, dan is nodig dat de overheid wet – en regelgeving aanpast zodat energiebedrijven betalingen mogen innen. Recente ervaringen, bijvoorbeeld in de VS en Canada maar ook van Nuon in eigen land, kunnen gebruikt worden om deze constructie in de juiste vorm werkelijk aangeboden te krijgen. Een ander voorbeeld is een ESCo, waarbij een energiedienstverlener een bepaalde energiebesparing garandeert en ook de financiering van duurzame technieken op zich neemt. Hier ondersteunt de overheid al, bijvoorbeeld met modelcontracten via Agentschap NL. Een grotere markt is haalbaar als de overheid die verder stimuleert. Bijvoorbeeld meer garantie van kwaliteit en transparantie van energiediensten door opleidingen en certificering.

2. Stel u zit tegenover minister Spies van Binnenlandse Zaken. Welke twee aanbevelingen zou je haar geven om verduurzaming te bevorderen?
Vethman: “Ten eerste kan (haalbaarheids)onderzoek en bestaande praktijkervaringen de overheid meer actiegerichtheid geven. Vervolgens zullen zij marktpartijen voor de juiste financiering en verdienmodellen moeten interesseren, organiseren en stimuleren. De overheid kan daarbij het aanbieden van die verdienmodellen aantrekkelijker, en dus “werkend” maken. Dat kan via een fiscale stimulering, een garantieregeling, een revolverend fonds (zoals de provincie Overijssel is gestart), een subsidie of zoals eerder genoemd het wegnemen van juridische obstakels. Een suggestie is het in stand houden van een initiatief zoals de Garantieregeling Energiebesparingskrediet. Deze regeling maakte het voor banken mogelijk een rentekorting te geven op leningen voor duurzame maatregelen. Een belangrijke algemene boodschap tenslotte, is dat de marktpartijen vooral behoefte hebben aan bestendig beleid”.

3. Wat kan de overheid zelf doen?
Vethman: “De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Ze zouden bijvoorbeeld meer energiedienstencontracten kunnen afsluiten, zoals eerder gedaan bij de renovatie van het gebouw van het Ministerie van Financiën. Ook kunnen publieke gebouwen voorzien worden van een groen energielabel.” De huidige Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (de EPBD) stimuleert deze voorbeeldfunctie al”.

Paper
ECN heeft op basis van haar studie interviews gehouden met een aantal financiers, waarin hun visie is gevraagd over oplossingen om het aanbod van financiering en verdienmodellen voor duurzame energie en energiebesparing in gebouwen te vergroten. Daarover komt ECN binnenkort met een kort artikel, dat ook op deze website wordt gepubliceerd.