Gemeente Almere moet torenhoge duurzame ambities van Nobelhorst bijstellen

Gemeente Almere moet torenhoge duurzame ambities van Nobelhorst bijstellen

De gemeente Almere en ontwikkelpartner Ymere moeten voorlopig hun duurzame ambities voor de nieuwbouwwijk Nobelhorst bijstellen.Woordvoerder Jacqueline van de Sande, die namens de gemeente Almere en Ymere spreekt: “Wat betreft het WKO-deel klopt dat we de ambities voor het eerste deel en tweede deel van de woningen van de eerste fase moeten bijstellen”. In totaal worden 910 woningen en bedrijfsruimtes in de eerste fase gerealiseerd. Voor de woningen van de eerste twee delen van de eerste fase, zeshonderd woningen in totaal, worden (bio)gasleidingen aangelegd. Door de gemeente wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of de WKO überhaupt nog gerealiseerd kan worden. Medio 2012 moet het onderzoek uitkomst gaan bieden voor de betrokken partijen.
Het nieuws is saillant omdat 10 maart (morgen) de verkoop van de eerste kavels start voor Nobelhorst en er tot nu in de communicatie rondom het project altijd sprake zou zijn van een WKO-installatie en duurzame elektriciteit uit windenergie. In de wijk Nobelhorst moeten er in totaal vierduizend huishoudens komen wonen.

Windmolenpark

Het is al langer bekend dat de bouw van vier grote windturbines langs de A6 en een warmte-en-koude opslag in de wijk zelf, voorlopig niet kon doorgaan. De gemeente is volop in gesprek met de Provincie Flevoland over de realisatie van een nieuw windpark, dat nabij Nobelhorst als alternatief gerealiseerd moet worden. Woordvoerder Jacqueline van de Sande: “We praten met de provincie over de realisatie van een windmolenpark van twaalf windmolens, die nabij de Nobelhorst moet worden gerealiseerd. Voor ons is het belangrijk dat de duurzame energie rechtstreeks op de woningen gekoppeld wordt. Afhankelijk van de maat windmolen hebben we het totale vermogen niet exclusief voor de Nobelhorst nodig. Ook de omliggende bedrijven, onder meer van het bedrijvenpark aan de A6, kan aangeschakeld worden”. De gemeente weet nog niet wat het totale vermogen gaat worden van het windpark.

Nuon?

Op welke termijn de partijen tot een bestuurlijk besluit komen over het windpark, is niet bekend. Van de Sande: “Ik kan alleen zeggen dat het heel concreet is”. Woordvoerder Anne de Vries van de provincie Flevoland bevestigt dat de gesprekken met de gemeente ‘positief’ verlopen. Op het gebied van windenergie hanteert de provincie Flevoland een beleid van ‘saneren en opschalen’. De Vries: “Dat beleid betekent dat we het aantal windmolens willen terugbrengen, maar dat er meer vermogen moet worden gerealiseerd. Overigens kunnen kleinere windturbines van 15 tot 20 meter kunnen al wel geplaatst worden bij Nobelhorst”. Een derde partij, die ‘al grootschalige windparken realiseert in de Flevopolder’, is aangeschoven als ontwikkelaar van het park. De enige partij die op dit moment dat doet, is energiebedrijf Nuon. Bekend is ook dat Ymere een samenwerkingsverband heeft met Ymere op het gebied van energie. Van de Sande kan echter niet bevestigen welke ‘derde partij’ wordt betrokken voor de realisatie ervan.

Haalbaarheidsonderzoek WKO

Verder zien de gemeente Almere en Ymere graag dat er een warmte- en koudeopslag (WKO) wordt gerealiseerd in de wijk. Hiervoor moet duurzame warmte onttrokken worden uit het waterwingebied de Rijnwaterkelders, waarvan drinkwaterbedrijf Vitens eigenaar is. Dit is op dit moment niet mogelijk omdat de wijk in een boringsvrij gebied ligt. Vitens zegt bij monde van woordvoerder Kim van Garderen, nog steeds “zeer terughoudend” te zijn ten opzichte van het plan. Van Garderen: “Voor ons staat de kwaliteit van drinkwater voorop. Een van onze bezwaren is dat op het moment dat er een WKO wordt geïnstalleerd het geleverde drinkwater in temperatuur daalt. Dat heeft tot gevolg dat huishoudens met hogere energielasten komen te zitten om het geleverde water weer op een hogere, juiste temperatuur te krijgen. Ook huishoudens die buiten de wijk Nobelhorst wonen, zouden datzelfde probleem gaan ondervinden als een WKO wordt gerealiseerd”. Van Garderen geeft aan dat er op dit moment door een externe partij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd wordt, in opdracht van de gemeente, of de WKO gerealiseerd kan worden. Dit onderzoek moet in medio 2012 klaar zijn en alle partijen de nodige duidelijkheid gaan verschaffen.

‘It takes three to tango’

Van den Sande van de gemeente zegt over de gesprekken met Vitens: “We zijn zowel in gesprek met Vitens als de provincie om duurzame warmte. En hoe graag we ook willen, er zijn andere paden die nu bewandeld moeten gaan worden en die misschien in een ander tempo of volgorde gaan. Aan ons ligt het niet. De gesprekken zijn nog steeds gaande en wij zijn er nog steeds positief over. Maar it takes three to tango”. Van de Sande kan niet bevestigen of de gemeente op zoek is naar alternatieven voor een WKO. Op de projectwebsite staat dat de woningen in ieder geval niet worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet.

Verkoop kavels

De gemeente en Ymere starten 10 maart met de verkoop van de eerste kavels. Inmiddels is Dura Vermeer gestart met de bouw van het eerste deel van de eerste fase van het project.

Maandag wordt in de rubriek ‘Drie vragen aan…’ een interview met de gemeente Almere gepubliceerd.