3 vragen aan gemeente Almere: “Ambities voor Nobelhorst nog niet waar gemaakt”

3 vragen aan gemeente Almere: “Ambities voor Nobelhorst nog niet waar gemaakt”

Onlangs werd bekend dat de gemeente Almere en haar ontwikkelpartner Ymere voorlopig haar ambitieuze plannen voor energievoorziening (windenergie, WKO) voor de nieuwbouwwijk Nobelhorst in de koelkast moeten zetten. Woordvoerder Jacqueline van de Sande, die spreekt namens de gemeente Almere en Ymere, beantwoordt enkele vragen over het project.

1. Nobelhorst is erg ambitieus. Hoe ziet u de onduidelijkheid over de energievoorziening, terwijl er kavels worden aangeboden voor koop?
Van de Sande: “We hebben de ambities nog niet waar kunnen maken, dat klopt. Qua energievoorziening kiezen we voor gas als alternatief. Dat is bij voorkeur biogas dat in de Flevopolder is geproduceerd. Niettemin blijft onze ambitie torenhoog en bekijken we gaandeweg wat er ervan kunnen waarmaken. Andere ideeën waar we mee spelen is LED-verlichting in de openbare ruimte. Bij de verkaveling bekijken of er zonnepanelen op de daken kunnen worden gerealiseerd. Ook worden bewoners bewust gemaakt wat ze zelf aan het milieu kunnen doen als er gebouwd wordt en stimuleren we duurzaam bouwen, bijvoorbeeld bouwen met stro of leem”.

2. Toch klinkt dit een beetje als: ‘we zijn aan het exploreren, terwijl we aan het ontwikkelen zijn’. In hoeverre is dit project een voortdurende exploratie?
Van de Sande: “Het klopt dat we aan het exploreren zijn, maar het is eerder een voortdurende optimalisatie van de mogelijkheden die er zijn binnen de gestelde termijnen. Je moet door en dat maakt het lastig. We zijn met het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (Urgenda, TU Delft en Nijenrode) in gesprek om te kijken wat we allemaal nog meer kunnen doen. En als zíj het niet meer weten, dan weten wij het helemaal niet meer. Maar echt, we denken nog steeds dat de windmolens en de WKO nog praktisch haalbaar zijn. Maar we gaan intussen, binnen wat er mogelijk is, gebruik maken van wat er kan. Maar zodra de windenergie en de WKO doorgang vinden, gaan we anders handelen”.

3. In hoeverre waren de initiële plannen met de provincie en Vitens afgestemd? De planvorming van het plan startte al in 2008.
Van de Sande: “Het plan voor de vier grotere windmolens is vooraf afgestemd met de provincie. Door nieuwe wetten en praktische bezwaren paste dit plan niet meer in het beleid van de provincie. Maar we houden aan onze ambitie vast om een klimaat neutrale wijk te realiseren. Onze ecologische doelstellingen zitten niet enkel op duurzame energie, maar ook op natuurbeleving en op een andere manier omgaan met je omgeving. Het is een breder verhaal dan enkel duurzame energie. Maar het klopt, voor de ambities die we hadden, is het eerste deel van de fase niet mogelijk gebleken”.

Foto: Energy FFWD