Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt

Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt

De omrekening van de EPC-norm naar het energielabel is bekend gemaakt. In overleg met de Lente-akkoord partners heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld.

Opleverkeuring

De nieuwe indeling gaat per 1 juli 2012 in. Het energielabel wordt vastgesteld bij de oplevering van de nieuwbouwwoning. Er vindt een opleverkeuring plaats op basis van de berekende EPC en de normen van NEN 7120. Als aan de EPC-berekening wordt voldoen, dan resulteert dit in een energielabel variërend van energielabel A tot A++++.

Vaststelling

De energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen moet nog officieel worden vastgesteld en gepubliceerd in de bijlage van de Regeling Energieprestatie Gebouwen. De labelklasse indeling voor utiliteitsgebouwen moet nog bekend worden gemaakt.

Bron: Lente-Akkoord