Rotterdam: 160.000 m2 aan groene daken eind 2014

Rotterdam: 160.000 m2 aan groene daken eind 2014

In Rotterdam moet eind 2014 160 duizend vierkante meter aan daktuinen zijn. In de Maasstad ligt op dit moment al honderdduizend vierkante meter aan groene daken, omgerekend ongeveer twintig voetbalvelden.

Subsidie

De groei is te danken aan de subsidie die de gemeente Rotterdam sinds vier jaar heeft ingesteld. In 2011 is er subsidie aangevraagd voor 55 duizend vierkante groen dak. De stad geeft samen met het waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dertig euro subsidie per vierkante meter. De gemeente Rotterdam zegt: “Groene daken vormen een buffer bij regenafvoer, geven Rotterdam een groener aanzien, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak”.

Rotterdam Climate Initiative

De subsidie is onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Dit initiatief richt zich op vijftig procent CO2-reductie en honderd procent klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie.

Amsterdam

Ook in Amsterdam zijn subsidies voor groene daken populair. Medio vorig jaar werd bekend dat de subsidies voor groene daken bijna uitgeput waren. De nieuwe subsidieregeling gaat per 4 juli 2012 weer in. De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s bedraagt € 50,- per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen. De subsidietoekenning bedraagt maximaal vijftig procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per subsidieaanvraag.

Bron: ANP