Onderzoek toont gebrek aan data over WKO-installaties

Onderzoek toont gebrek aan data over WKO-installaties

Van de meeste WKO-installaties is geen rendementsdata beschikbaar. Dat is een van de uitkomsten van het project ‘WKO waar voor je geld’ waarin het energierendement van 57 installaties is geevalueerd.

Het project ‘WKO waar voor je geld’ is geinitieerd door de gemeente Amsterdam om het energierendement van bestaande WKO’s te toetsen aan de Wet milieubeheer. Aan het project doen meerdere gemeentes, provincies en rijksinstanties mee.

De voorlopige uitkomsten werden gepresenteerd door projectleider Marlies Lambregts van de gemeente Amsterdam op het druk bezochte seminar ‘Behaalt uw WKO het maximale rendement?’ van Unica Ecopower deze week in Amsterdam.

Data
Het blijkt zeer moeilijk om de benodigde data te krijgen van de geselecteerde WKO-systemen ter bepaling van het energierendement.

Indicatoren voor de prestaties die de onderzoekers gebruikten zijn:
– Opgepompte kubieke meters per seizoen
– Geproduceerde MWh per seizoen
– Additioneel gasverbruik per vierkante meter
– Op druk houden van bronnen
– Frequentie van onderhoud bronnen

Bijgaande grafieken laten zien welke WKO-installaties boven verwachting presteren (boven de rode lijn) en welke ondermaats. De bolletjes op de nul-lijn geven installaties aan waarvan geen data beschikbaar is.

Bron: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam

De omcirkelde, goed presterende, WKO-installatie is die van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam op Sciencepark Amsterdam. Deze WKO is gezamenlijk door de UvA en Unica Ecopower ontworpen, gefinancierd en gerealiseerd en wordt sinds 2009 door Unica Ecopower geëxploiteerd.

Redenen voor ondermaatse prestaties zijn
– Installatie is niet goed ingeregeld (in 70% van de gevallen)
– Teveel betrokken partijen
– Tegengestelde belangen van betrokken partijen
– Geen monitoring
– Eindgebruiker staat buitenspel bij realisatie en exploitatie

Pleidooi
‘Amsterdam pleit ervoor om met de branche en landelijke overheid aanvullende wet- en regelgeving te formuleren met als doel eenduidig het energierendement van WKO-systemen te monitoren en bepalen. Hiermee wordt een standaard gezet die vanuit het ontwerp al opgepakt kan worden en ook bij een bestaand systeem kan worden geïntegreerd. Alleen dan is het mogelijk de prestaties van systemen met elkaar te kunnen vergelijken en het behalen van een optimaal energierendement te borgen’, aldus Marlies Lambregts.