Aanschafkosten drempel voor LED-gebruik

Aanschafkosten drempel voor LED-gebruik

E-installateurs passen steeds vaker LED-verlichting toe. Vanwege energiebesparing en een groeiende vraag vanuit opdrachtgevers. De hoge aanschafkosten vormen echter nog vaak een drempel om voor LED-verlichting te kiezen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in samenwerking met het vakblad Elektropraktijk.

Dagelijkse praktijk

LED-verlichting wordt meer en meer onderdeel van de dagelijkse praktijk van de installateur. Een kwart (25 procent) geeft namelijk aan in de meeste projecten al LED toe te passen. Ongeveer een derde doet dit in de helft van de projecten (37 procent). Een ongeveer even groot aandeel past LED slechts sporadisch toe (35 procent). Slechts drie procent werkt wel met licht, maar heeft nog nooit LED toegepast.

Merkkeuze

De toenemende aandacht voor duurzaamheid is één van de aanjagers van de opkomst van LED. Energiebesparing is volgens de installateurs dan ook verreweg de belangrijkste reden om te kiezen voor LED (86 procent), daarna volgt de wens van de opdrachtgever (vijftig procent). Dit is opvallend omdat uit het onderzoek ook blijkt dat de opdrachtgever weinig invloed uitoefent op de merkkeuze en dit voornamelijk overlaat aan de installateur.

Hoge kosten

Als men in een bepaald project kiest om geen LED toe te passen, worden de hoge aanschafkosten genoemd als belangrijkste reden. Deze worden pas op langere termijn terugverdiend met de langere levensduur en lagere energiekosten. De installateur is zich daar ook van bewust, want twee derde(65%) van de installateurs geeft aan al in minimaal de helft van de projecten op  de één of andere manier de terugverdientijd van energiezuinige verlichtingsproducten voor de klant inzichtelijk te maken. Slechts een derde (35%) doet dit in enkele projecten of nooit.

Bron: USP MC
Foto: Wikipedia