HU richt lectoraat duurzame energie op

HU richt lectoraat duurzame energie op

De transitie naar duurzame energie vormt de komende jaren een grote uitdaging voor Nederland. Voor Hogeschool Utrecht is dit aanleiding om het lectoraat ‘Nieuwe Energie in de Stad’ op te richten.

Energietransitie

De hogeschool wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisdeling met bedrijven en regionale overheidsorganen op het gebied van energie-efficiency en energietransitie. De huidige programmaregisseur van het innovatieprogramma Energiesprong, uitgevoerd door Platform 31, Ivo J. Opstelten, wordt lector van het nieuwe lectoraat. Als boegbeeld van energietransitie in de gebouwde omgeving is hij de specialist bij uitstek die vorm zal geven aan de ambitie van het lectoraat.

Speerpunten

Het lectoraat heeft als opdracht om door middel van onderzoek aan onder andere bouw- en ingenieursbedrijven handvatten te bieden bij het meer en meer werken met duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving. Dit is één van de speerpunten van onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU). “Het lectoraat zal in het teken staan van verbinding tussen techniek, omgeving en mens”, zegt Opstelten. “De snelle ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiency en energietransitie vereisen niet alleen meer kennis over interactie tussen technische systemen onderling. Het lectoraat gaat daarom ook in op de integratie daarvan in het gebouw, uiteraard in overeenstemming met de wensen en het gedrag van de eindgebruikers.”

Toekomstige professionals

Het onderzoek wordt niet alleen voor de beroepspraktijk, maar ook in het onderwijs benut. Opleidingen in de domeinen engineering en gebouwde omgeving zullen gebruik maken van de onderzoeksresultaten en deze incorporeren in het onderwijs. Zo levert de HU in de toekomst professionals af met  ervaring in toepassingsgericht werken met duurzame energie in de gebouwde omgeving.
Momenteel is Ivo Opstelten programmaregisseur bij Platform 31 en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het innovatieprogramma Energiesprong Gebouwde Omgeving, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: HU