Praktijkcase WKO – Grootschalig bodemenergiesysteem TU Eindhoven

Praktijkcase WKO – Grootschalig bodemenergiesysteem TU Eindhoven

De TU Eindhoven maakt sinds 2002 gebruik van de bodem om de gebouwen op haar terrein te voorzien van koeling in de zomer en verwarming in de winter.

Grootschalige installatie

Vanwege het grootschalige karakter is het systeem in Nederland redelijk uniek te noemen. De installatie bestaat uit drie koude en drie warme clusters. Binnen een cluster zijn momenteel vier tot zes bronnen aangesloten. In de toekomst zullen er zo’n 48 bronnen op het systeem aangesloten zijn. De verschillende clusters zijn met elkaar verbonden door middel van een distributienet: een zogenoemde ringleiding. De verschillende gebouwen van de TUe zijn op deze ringleiding aangesloten en kunnen onafhankelijk van elkaar gebruik maken van de warmte en koude uit het netwerk.

Energiebesparing

De totale energiebesparing die met deze installatie wordt behaald is circa twintig procent ten opzichte van een traditionele verwarming/koelinstallatie. Deze besparing komt overeen met een CO2–emissiereductie van twintig procent.

Energie Efficiency Plan 2009-2012

De TUe heeft een Energie Efficiency Plan 2009-2012 waarbij het monitoren van deze bestaande installatie onderdeel is. Het plan is hieronder in te zien of te downloaden.
EEP 2009-2012 TUe

Bron: AgentschapNL