Installateurs bodemenergiesystemen krijgen erkenningsplicht

Installateurs bodemenergiesystemen krijgen erkenningsplicht

Installateurs van bodemenergiesystemen (WKO’s) krijgen per 1 juli 2013, met een overgangsperiode van een jaar, een erkenningsplicht. Hiermee wil de overheid waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en inderdaad leiden tot energiebesparing.

Gecertificeerde bedrijven

Met de invoering mogen alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen. Dit geldt voor ontwerp, realisatie en exploitatie van zowel het bovengrondse als het ondergrondse deel. De erkenningsplicht geldt voor onder andere installateurs, adviesbureaus, boorbedrijven en beheer- en onderhoudsbedrijven.

Certificering bodemenergie

Brancheorganisatie BodemenergieNL heeft met het oog op de certificering opleidingen ontwikkeld. Vakexamens vormen een belangrijk onderdeel van de certificering. Lees hieronder  het artikel van Marette Zwamborn, werkzaam bij KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en bestuurslid bij BodemenergieNL.
Artikel Certificering Bodemenergie

Bron: AgentschapNL /  Cobouw