De vraag naar verduurzaming van commercieel vastgoed groeit

De vraag naar verduurzaming van commercieel vastgoed groeit

(adv) De markt voor commercieel vastgoed verkeert in zwaar weer. Zo’n 6% van de winkelpanden en zelfs bijna 15% van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Veel leegstaande panden zijn verouderd en voldoen niet meer aan huidige eisen van de gebruikers. Huurders willen comfortabele en gezonde gebouwen. De roep om duurzaam vastgoed wordt steeds luider. Maar daar zijn investeringen voor nodig en op welke termijn verdienen die zich terug? Hier kunt u lezen dat het verduurzamen van panden wel degelijk rendeert.

Uit een onderzoek medio dit jaar over duurzaam vastgoed door het Vastgoedforum Midden-Nederland, een kennis- en netwerkplatform op het gebied van vastgoed, kwam onder andere naar voren dat te weinig inzicht in de kosten en de baten van verduurzaming (54%) en een gebrek aan financiële middelen (48%), de grootste belemmeringen zijn voor de verduurzaming van vastgoed. Overige belemmeringen zijn een gebrek aan technische kennis en problemen met vergunningen en regelgeving.

Bestaand vastgoed
Toch bleek dat ruim een derde van de ondervraagden bezig is met het verduurzamen van bestaand vastgoed. Zeventig procent van deze projecten richt zich met name op energiebesparing.

Energiebesparing is dus een eerste stap die relatief makkelijk te verwezenlijken is in de bestaande bouw. Bron: Vastgoedmarkt.

Nuon heeft als energiepartner voor het verduurzamen van vastgoed, een uitgebreid onderzoek gehouden onder projectontwikkelaars, beheerders en eigenaren en bundelt deze kennis in een whitepaper met als titel “Meer vraag naar duurzaam commercieel vastgoed”. Hierin geeft Nuon haar visie op het verduurzamen van commercieel vastgoed en het energievraagstuk dat daar onderdeel van uitmaakt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn;
• Wat kost verduurzamen en wat brengt het op?
• Samenwerking is troef
• Praktijkcases

Opvallend is dat duurzaam vastgoed meer opbrengt. Het effect is het grootste tussen energielabel D en energielabel C. Samenwerking tussen verschillende partijen is essentieel om uiteindelijk het verduurzamen van vastgoed te bewerkstelligen.

Wilt u meer weten? Download dan hier kosteloos de whitepaper. “Meer vraag naar duurzaam commercieel vastgoed”.