Windturbine in gebouw krijgt Herman Wijffels innovatieprijs

Windturbine in gebouw krijgt Herman Wijffels innovatieprijs

Een windturbine die volledig in een dak van een gebouw kan worden geïntegreerd. Het IRWES (Integrated Roof Wind Energy System), bedacht door dr.ir.arch. Alexander Suma (32) en dr.ir. Rossella Ferraro (30), heeft de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen.

Hoogbouw

Met de uitvinding kan met weinig wind energie worden opgewekt bovenop een flat en ook op laagbouw binnen de gebouwde omgeving. Suma en Ferraro zijn beiden afkomstig van de TU Delft en gaan samen verder als Ibis Power, een spin-off bedrijf van de universiteit.

Rendabel windenergiesysteem

Het windenergiesysteem is opgebouwd uit een aantal tunnels die de wind versnellen. Een taps toelopende, windvangende ingang realiseert hoge windvolumes en snelheid richting de windturbine in de top van het dak. Hierdoor kan er een grote hoeveelheid energie worden opgewekt, ook bij lage windsnelheden. Volgens de makers is het systeem rendabel voor de stad.

Flexibel systeem

Daarnaast is het systeem toepasbaar bij elk gebouwtype, maar stapelbouw heeft de voorkeur omdat de windsnelheden toenemen naarmate de hoogte toeneemt. Bij het systeem zijn geen trillingen of geluidsoverlast waarneembaar, het is veilig tijdens storm en behoeft relatief weinig onderhoud. IRWES kan geïnstalleerd worden tijdens het nieuwbouw proces of op bestaande gebouwen. Bekijk op deze pagina een video van het systeem.

Prijs

In totaal waren er 577 inzendingen. De prijs, een geldbedrag van vijftigduizend euro, is uitgereikt door Herman Wijffels en CEO Piet Moerland van de Rabobank. In het onderstaande jaarmagazine, gewijd aan de prijs, staan alle winnaars van de tweede en derde prijs, de aanmoedigingsprijs en de publieksprijs.
Jaarmagazine Herman Wijffels Innovatieprijs

Bron: Rabobank