Universiteit Twente: “11 procent energie besparen voor 2016”

Universiteit Twente: “11 procent energie besparen voor 2016”

De Universiteit Twente (UT) wil de komende vier jaar 11,4 procent energie gaan besparen. Ook gaat de UT een eigen energiecentrale bouwen waarmee 1,8 megawatt groene elektriciteit en 4 megawatt warmte voor intern gebruik kan worden opgewekt.

Energie Efficiëntie Plan 2013-2016

De nieuwe energiebesparingsdoelstelling staat in het Energie Efficiëntie Plan 2013-2016. Ten opzichte van 2005 heeft de UT 13,2 procent minder energie verbruikt. Dit ligt 0,8 procent onder de target van veertien procent (twee procent per jaar). De UT heeft zich, net als de andere Nederlandse universiteiten aangesloten bij de Meerjaren Afspraak energie-efficiëntie (MJA) van AgentschapNL. Deze onderwijsinstellingen streven naar een energiebesparing van dertig procent in de periode 2005 tot 2020.

Besparingsmaatregelen

De UT gaat de volgende maatregelen toepassen op haar vastgoed (de gebouwen Carré, Meander, Ravelijn, Waaier, Zilverling en Zuidhorst):

  • Afwezigheidsdetectie
  • Warmteterugwinning uit de luchtcirculatie
  • Toepassen van CO2-metingen om de ventilatielucht te balanceren.

Ook wordt de capaciteit van de koelcirkel uitgebreid. Deze maatregelen moeten samen leiden tot een energiebesparing van zeven procent.

Energiemanagement

De UT gaat ‘realtime’ in de gaten houden wat de energiebehoefte van het vastgoed is. Ook neemt het Facilitair Bedrijf maatregelen zoals het plaatsen van LED-verlichting en het gebruik van bredere grasmaaiers waardoor minder brandstof nodig is. Ook gaat de universiteit grootschalig digitaliseren, wordt het wagenpark vergroend en de inkoop verduurzaamd. Het buitenzwembad wordt buiten de openingsuren afgedekt, zonnecollectoren worden bij het zwembad geplaatst en er wordt een proeftuin voor zonne-energie gebouwd.

Besparingspotentieel

Volgens het UT ligt het potentieel van energiebesparing op bijna twintig procent. Daarvan is 8,5 procent niet direct te sturen door de UT, maar is de universiteit afhankelijk van onder meer de levering van groene warmte door afvalverwerker Twence en Essent.

Eigen energiecentrale

De UT wil op de campus een energiecentrale bouwen waarmee het 1,8 megawatt groene stroom en vier megawatt warmte voor intern gebruik kan worden opgewekt. Deze warmte-krachtcentrale wordt gestookt met pyrolyseolie, olie uit biomassa zoals houtsnippers. De gemeente Enschede heeft al een omgevingsvergunning voor het project afgegeven, maar of het doorgaat hangt af van de toekenning van subsidie. Alleen dan is de duurzame energieopwekking financieel haalbaar.

Bron: UT nieuws / UT Nieuws