Nieuw fonds kan jaarlijks 388 miljoen besparen

Nieuw fonds kan jaarlijks 388 miljoen besparen

Volgens een onderzoek kan een duurzaam investeringsfonds jaarlijks 388 miljoen euro besparen, door 921.000 woningen te verduurzamen. Hiervoor dient wel eerst een bedrag van 1,2 tot 2,7 miljard euro geïnvesteerd te worden. Echter, alleen investeringen met een terugverdientijd van maximaal tien jaar komen in aanmerking.

Fonds voor energiebesparing

Het Nationaal Fonds voor Energiebesparing (NFEB) is een marktinitiatief van diverse banken, energiebedrijven en ondernemersorganisaties voor de installatiebranche. Het NFEB heeft tevens een Green Deal gesloten met het Rijk. De haalbaarheidstudie naar het opzetten van een zogeheten revolverend energiefonds werd uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC).

Gouden Regel

Het doel van het NFEB is om gunstige financiering te bieden aan eigenaar-bewoners, om voor 2020 bij een miljoen woningen energiebesparingsmaatregelen te treffen die voldoen aan de Gouden Regel. Dit betekent dat alleen energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van maximaal tien jaar in aanmerking komen voor deze goedkope financiering. Zo zouden, in het meest gunstige scenario, 921.000 woningen een sprong kunnen maken van energielabel rood (D-G) naar groen (A-C).

Rendabiliteit

Veel duurzame maatregelen zijn al rendabel, maar de terugverdientijd wordt vaak te lang gevonden. Ook is het rendement op zonnepanelen en spouwmuurisolatie wel stabiel, maar weer te laag om een explosieve groei op gang te brengen. Wanneer de overheid financieel garant staat, kunnen de rentekosten omlaag, waardoor het een stuk interessanter wordt om duurzaam te investeren. De energiebesparing is in alle scenario’s van het NFEB hoger dan de kosten voor de financiering.

Haalbaarheid

De onderzoekers ontwikkelden een financieringsmodel om de haalbaarheid van de financiering van het NFEB te beoordelen. Daaruit werd geconcludeerd dat het vanuit bancair oogpunt zeker haalbaar is om het NFEB op efficiënte wijze te financieren met schuldinstrumenten. Er worden echter wel kanttekeningen geplaatst bij de omvang van het fonds, die sterk afhangt van de gekozen aannames. Hier hangt de manier en de gunstigheid van de financiering van af.
Het haalbaarheidsrapport van het NFEB ligt nu bij minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven