Extra hypotheek voor energiezuinige woning

Extra hypotheek voor energiezuinige woning

Woningen met energiebesparende maatregelen of met een energielabel A++ krijgen extra hypotheekruimte. Bij deze typen wordt een bedrag van achtduizend euro buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling van de financieringslast. De regeling geldt vanaf 1 januari dit jaar.

106 procent van woningwaarde

De Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is 20 december 2012 in de Staatscourant bekend gemaakt. Banken kunnen deze nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2013 toepassen. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving ervan. Ook kan een woning met energiebesparende voorzieningen gebruik blijven maken van een hypothecair krediet van 106 procent van de waarde van de woning, in plaats van 105 procent.

Energiebesparende maatregelen

Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan. Het uiteindelijke hypotheekbedrag moet binnen beide plafonds blijven, dus òf de inkomenscriteria òf de waarde van de woning is maatgevend.

Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Bekijk of download hier de regeling die in de Staatscourant bekend is gemaakt.

Extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen by

Bron: Lente-Akkoord, platform voor energiezuinige nieuwbouw