6 tips voor een Greenlease-contract

6 tips voor een Greenlease-contract

De Greenlease is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. In de VS is deze nieuwe contractvorm al geheel ingeburgerd. Op de Amerikaanse blog Green Buildings geeft Chris Terrell, LEED-adviseur bij Jones Lang LaSalle zes tips bij het afsluiten van een Greenlease. Deze tips zijn ook toepasbaar op de Nederlandse situatie.

 

6 tips bij het afsluiten van een Greenlease

Dit zijn de zes tips voor zowel eigenaren als gebruikers:

  1. Neem de tijd om te begrijpen welke verplichtingen je met de lease aangaat. Weet er zeker van dat je aan deze verplichtingen kunt voldoen. en er zeker van zijn dat u uw verplichtingen te bereiken.
  2. Spreek met elkaar redelijke en specifieke lease-clausules af, vooral afspraken rond doelstellingen, tijdschema’s, sancties, uitzonderingen, groene stroom, en hoe om te gaan met tegenslagen.
  3. Spreek af hoe de prestaties van de gebouwen worden gemeten. Zitten er in het gebouw voldoende (sub) meters? Wordt iemand gedurende het jaar verantwoordelijk voor het monitoren van de prestaties? Is er voldoende human capital aanwezig om dit proces te managen?
  4. Wees er bewust van dat de prestaties van de vastgoedeigenaar en de gebruikers elkaar beïnvloeden. Spreek een heldere, transparante manier af hoe deze prestaties gemeten en beheerd gaan worden.
  5. Steek regelmatig de koppen bij elkaar om – op een transparante manier – de prestaties door te nemen. Is er een kink in de kabel, hoe gaan we samen de schouders eronder zetten om de prestaties te verbeteren?
  6. Energieverbruik en de prestaties van gebouwen moeten gedurende het gehele jaar gefinetuned worden. Bij een techniek als een warmte – en koudeopslag is dit zelfs een vereiste. Pas door continue monitoring van de prestaties, kan het hoogste rendement uit het gebouw worden gehaald. Daar zijn alle partijen mee gediend.

Gebruikersgedrag

Zodra de ruimte is verhuurd, is het zaak dat iemand aan de huurderskant de prestaties in de gaten houdt. Veel heeft te maken met gebruikersgedrag. Met welke transportmiddelen gaat het personeel naar kantoor en wat accepteren we daarin? Is een auto met een energielabel D nog acceptabel?
Hoe stimuleert de werkgever het recyclen van afval (bijvoorbeeld koffiebekers), zo min mogelijk printen of dubbelzijdig printen, hoe bedient het personeel (in de oudere kantoren) de verlichting en de thermostaat?
In de markt zijn er verschillende tools om de duurzame prestaties van de gebruiker te meten en te benchmarken met gemiddeldes binnen een bepaalde branche bijvoorbeeld.

Voorbeeldcase

In Nederland zijn er nog niet heel veel Greenleases voorhanden en worden deze ook op een andere manier ingevuld. Jones Lang LaSalle heeft in juni 2011 een Greenlease afgesloten voor het Gasterra-hoofdkantoor in Groningen. Bovenop het standaard ROZ-contract zijn er een aantal duurzame bepalingen in het contract opgenomen. Een greep uit de bepalingen:

  • Energiezuinige lampen geven minimaal @Lumen/W en de lampen hebben bij voorkeur een bewegingssensor
  • Huurder draagt er zorg voor dat de verlichting buiten kantooruren en/of gebruikstijden uitgeschakeld is
  • Al het in het pand aanwezige apparatuur heeft minimaal een energielabel B.
  • Apparaten die water verbruiken zijn waterbesparend en energiezuinig.

Seminar ‘Innovatieve instrumenten bij verduurzaming’

Donderdag 7 februari a.s. vindt het seminar ‘Innovatieve instrumenten bij verduurzaming’ plaats. Bekijk hier alle details (programma, sprekers, aanmelding etc.) Het Platform Duurzame Huisvesting presenteert deze week een Menukaart Greenlease tijdens haar seminar ‘Innovatieve instrumenten bij verduurzaming’. Deze Menukaart moet de markt de nodige praktische handvatten bieden om met deze contractvorm aan de slag te gaan.

Bron: Green Building