Zo maak je een Greenlease contract (+video)

Zo maak je een Greenlease contract (+video)

Green leasecontracten zijn nog relatief nieuw in de vastgoedwereld. Voor zowel eigenaren als gebruikers is het vaak een zoektocht welke onderdelen binnen een Greenlease vallen en welke niet. De Amerikaanse blog Green Buildings wijdde een post aan de vijf essentiele onderdelen een Greenlease, die onmisbaar zijn bij elke Greenlease. Deze tips zijn ook bruikbaar voor de Nederlandse situatie.

Profijt voor huurder én verhuurder

Met een Greenlease maken verhuurder en huurder een aantal aanvullende duurzame afspraken. Dat kan over energie – en waterverbruik gaan, over gebruikersgedrag met betrekking op verlichting en apparatuur of het gebruik van duurzame materialen in het pand. Vaak over worden afspraken over al deze zaken gemaakt. Volgens Green Buildings hebben zowel huurder als verhuurder profijt (lagere operationele kosten) van een Greenlease. Voorwaarde is wel dat er ook van de huurder prestaties worden verwacht. Volgens Mychele R. Lord, oprichter van Lord Green Real Estate Strategies, leidt een Greenlease, waarbij de split incentive vermeden wordt, tot een energiereductie van twintig tot veertig procent procent. Wel is het zaak dat vooraf helder is welke zaken binnen of buiten het ‘groene’ contract of bijlage vallen. Idealiter bepalen verhuurder en huurder gezamenlijk deze voorwaarden.

5 essentiële onderdelen van een Greenlease contract

Volgens de blog zijn de volgende aspecten aanbevolen bij het afsluiten van Greenlease.

  1. Bepaal via welke methode het gebouw gecertificeerd moet gaan worden. In Nederland zijn dit onder meer BREEAM-NL, LEED, GPR of Greencalc.
  2. Definieer de gemeenschappelijke ruimten en maak een raming welke extra kosten er verbonden zijn aan reparaties, achterstallig onderhoud of renovatie van het pand.
  3. Zorg dat er in de huurvoorwaarden ook nieuwe technieken worden opgenomen. Denk bij verlichting aan bewegingssensoren, daglichttoetreding sensoren, timers en andere oplossingen om onnodig elektriciteitsverbruik voor verlichting te verminderen.
    Vraag aan huurders kopieën van hun energierekeningen te verstrekken zodat er een benchmark kan worden gemaakt van het energieverbruik. Dit is nodig om een nulmeting uit te kunnen voeren. Overtuig huurders van het nut van energiezuinige apparatuur op kantoor.
  4. Vermeld in het standaard huurcontract of in de bijlage heldere milieutermen zoals CO2-reductie, CO2-belasting of CO2-credits. Definieer in het contract een realistische, maar ambitieuze standaard energieverbruik (in kWh) per vierkante meter. Wees ook helder over eventuele boetes als prestaties niet behaald worden.
  5. Ontwikkel heldere recycle-programma voor de huurders. Denk bijvoorbeeld aan afvalscheiding en hoe deze afgescheiden moet worden in het kantoor.

Bekijk ook het artikel ‘6 tips voor het afsluiten van een Greenlease-contract’.

Video workshop

Bekijk aanvullend een video van de workshop ‘Essentiële onderdelen van een Greenlease’ van City Switch uit Australië.

Bron: Green Buildings