Online tool Greenlease Menukaart gelanceerd

Online tool Greenlease Menukaart gelanceerd

Het Platform Duurzame Huisvesting, Vastgoedmanagement Nederland en Jones Lang LaSalle hebben de Greenlease Menukaart gelanceerd. De menukaart is een online tool om eigenaren en huurders te stimuleren om duurzaamheidsdoelen in de huurbepalingen vast te leggen. Het instrument is aangeboden aan de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ), de grondlegger van het ‘standaard’ ROZ contract in de vastgoedmarkt. Aart Hordijk, directeur van ROZ ontving de eerste Greenlease Menukaart. Hordijk heeft toegezegd de Menukaart op te nemen als vaste bijlage bij de standaard huurovereenkomsten van ROZ. De Greenlease Menukaart is een logisch vervolg op het in november 2011 gepresenteerde Leidraad Green Lease.

Bekijk en download de Greenlease Menukaart hier

‘Split incentive’

De Greenlease Menukaart is een van drie producten die het Platform Duurzame Huivesting gisteren tijdens het seminar ‘Maatlatten verduurzaming’ heeft gepresenteerd.
De aanleiding voor de menukaart is de ‘split incentive’, door de vastgoedmarkt zelf als knelpunt aangemerkt bij de verduurzaming van vastgoed. In het kort: de vastgoedeigenaar draait op voor de kosten van verduurzaming en de huurder profiteert van bijvoorbeeld minder energielasten. Met een Greenlease kunnen eigenaar en huurder vooraf en gezamenlijk aanvullende afspraken maken wat ieders inspanningen wordt tijdens de huurperiode. Hordijk: “De Greenlease Menukaart vertegenwoordigt een belangrijke praktische invulling van de split-incentive. Het gaat erom dat het voor zowel huurder als verhuurder aantrekkelijk is om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren door duurzame ontwikkeling, duurzaam gebruik en duurzaam beheer. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke ‘beste practice’, vooral door de checklist en de strakke organisatie van het proces van alle aspecten van duurzaamheid. Het helpt ons invulling te geven aan de op Europees niveau vastgestelde Energy Efficiency Directive die bepaalt dat we in 2020 een CO2-reductie van twintig procent moeten realiseren”.

Duurzaam gebruik en beheer

De Greenlease Menukaart geeft hiervoor het meest concrete handvat dat op dit moment in de markt bestaat. Hiermee kunnen een aantal basisafspraken over duurzaamheid gemaakt en vastgelegd worden. Deze afspraken hebben betrekking op de prestaties van het gebouw en het duurzaam gebruik en beheer ervan. Zoals Elsbeth Quispel, associate director en head of sustainability, zegt: “Zonder duurzaam gebruik en duurzaam beheer is er geen sprake van een duurzaam gebouw”. Ilse Kaandorp, directeur van Vastgoedmanagement Nederland, zal er bij haar achterban op aandringen om de Menukaart in de praktijk te gaan toepassen.

Onderdelen Greenlease Menukaart

De opstellers van de Greenlease Menukaart hebben elke huurbepaling gewogen op een schaal van lichtgroen tot donkergroen. De ambitie is om wat nu ‘donkergroen’ is uit te laten groeien tot de standaard van de toekomst.
De Greenlease Menukaart bevat de volgende onderdelen:

  1. Een overzicht van alle hoofdthema’s van de Menukaart Greenlease, met een korte toelichting. De hoofdthema’s structureren het proces om te komen tot een greenlease.
  2. (Gezamenlijke) doelstellingen en vastgelegde procesafspraken.
  3. Methode voor financiële verrekening die is overeengekomen.
  4. Afspraken over inrichting, gebruik, exploitatie en monitoring, deze worden vanuit de basismethodiek voor financiële verrekening verder gedetailleerd. Per hoofdthema wordt daarna weergegeven welke gedetailleerde onderwerpen en afspraken er opgenomen kunnen worden in de greenlease. Een aantal van deze afspraken is gerangschikt op duurzaamheidsniveau. Hierbij is per keuze aangegeven hoe ‘groen’ de afspraak is. Afhankelijk van het ambitieniveau van beide partijen kan er voor een ‘groenere’ afspraak worden gekozen.

Voordelen Menukaart

Voor de gebruiker heeft de Menukaart als voordeel dat deze ‘open source’ is. Zoals het woord ‘menukaart’ aangeeft, kunnen partijen zelf bepalen welke onderdelen ze willen opnemen in de menukaart. Ook kunnen partijen extra onderdelen toevoegen aan de Greenlease. Elsbeth Quispel: “De menukaart kan bij uitstek ook tijdens een huurperiode worden ingezet, niet perse als een nieuw huurcontract wordt afgesloten. Het is een tool om ook de dialoog tussen eigenaar en huurder over duurzaamheid te stimuleren”.

Bekijk en download de Greenlease Menukaart hier

Reacties op Twitter

De lancering heeft voor de nodige reacties op Twitter gezorgd. Bekijk hier een selectie.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting