OTB: “Energielabel voorspelt gasverbruik”

OTB: “Energielabel voorspelt gasverbruik”

Energielabels blijken voorspellend voor het gasverbruik: woningen met een goed label gebruiken minder gas dan woningen met een slechter label. Dit blijkt uit onderzoek van OTB Delft, onderdeel van de TU Delft. Centrale onderzoeksvraag was de relatie tussen energielabels van woningen en de verschillen tussen het berekende en het werkelijke energiegebruik. Bijna tweehonderd duizend woningen zaten in de steekproef.

EPC en primair energiegebruik

Wel blijkt dat het berekende gasverbruik iets te laag in de betere labels en fors te hoog in de slechtere labels. Waarschijnlijk komt dit omdat woningen met slechte labels vaak lokale verwarming hebben en waarschijnlijk worden het aantal verwarmde ruimten en de gemiddelde woningtemperatuur in de berekening overschat. De onderstaande figuur bevat volgens de onderzoekers het belangrijkste resultaat van het onderzoek.

otbdelftenergielabel

Verklaring verband

De onderzoekers zeggen over de bovenstaande figuur: “Als twee categorieën overlap vertonen is het verschil tussen beide statistisch niet significant.
 Zichtbaar was dat er geen correlatie gevonden kon worden tussen de verlaging van de EPC-waarden en energiebesparing, ondanks dat de gemiddelde verwarmingsenergie licht daalt wanneer de EPC daalt. Er kon echter niet uitgesloten worden dat bij een grotere steekproef een betere significantie gevonden kan worden (kleinere 95 procent betrouwbaarheidsintervallen en dus misschien minder overlap). Ook opvallend was het verschil tussen theoretisch en werkelijk energiegebruik. Bij hoge EPC’s (dus voor woningen die minder energie-efficiënt zijn) is het theoretische energiegebruik bijna twee keer hoger dan het werkelijk gebruik, terwijl beide beter overeenkomen bij een lage EPC. Dit zou betekenen dat op voorraadniveau berekende energiebesparingen in de praktijk nauwelijks terug te vinden zijn.

Artikel OTB Delft

Lees hieronder het gehele artikel van OTB Delft, gepubliceerd in TVVL Magazine.

OTB Delft artikel energielabel by

Bron: Lente-Akkoord / TVVL Magazine