“Expert moet regie houden op energielabel”

“Expert moet regie houden op energielabel”

Het aanvragen van een energielabel moet eenvoudiger worden voor een huiseigenaar. Maar dit plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuit bij marktpartijen op weerstand.

Kwaliteitsgarantie

De Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) wil dat experts de controle behouden ‘om de kwaliteit van het energielabel blijvend te garanderen’. Op 20 november 2012 besloot de Tweede Kamer dat een energielabel niet verplicht wordt gesteld bij de verkoop van een huis. Toen heeft de Kamer opdracht gegeven om de huidige energielabelsystematiek te vereenvoudigen.

Simpeler energielabel

Het ministerie van BZK presenteerde vorige week een vereenvoudiging van het label. Dertig genodigden konden hierop commentaar geven. Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van NVM, Aedes, VEH, Milieu Centraal, Meer met Minder, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, ISSO, KBI, VvE belang, Ecofys, Kadaster, Sev, Fedec, VAC punt wonen, Neprom, Woonbond, Vastgoed Belang, Energie Nederland, Triple E Consulting en AvEPA.

Twee rekenmethodes

BZK heeft twee rekenmethodes voorgesteld. De oude methode wordt gebruikt als een exacte berekening nodig is, zoals bij huurbepaling of hypotheekaanvraag. De nieuwe methode behelst een vereenvoudigde bepaling van het label via een webtool op internet, die de woonconsument zelf kan uitvoeren. De rekenmodule achter beide methode is hetzelfde, maar de laatste methode gebruikt minder data en is daardoor indicatiever.

Woonconsument

De genodigden reageerden volgens AvEPA met gemengd enthousiasme. Grote zorg betrof de afmelding van het label in de nieuwe route door een niet-deskundige (woonconsument), terwijl het resultaat wel als officieel en volwaardig label geregistreerd wordt. In enkele workshops is verder nagedacht over de gevolgen van het model voor consument, investeringen en markt en welke zaken beslist niet over het hoofd gezien mogen worden. AvEPA stuurt deze week een notitie naar minister Blok en eind april een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer.

Europese richtlijn

Volgens de website Energyclaim ‘weigert BZK de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in Nederland te implementeren. De Stichting EnergyClaim is opgericht ‘om op te komen voor gedupeerden van het overheidsbeleid inzake energiebesparing, EPA (EnergiePrestatieAdvies), energielabels, maatwerkadviezen en verduurzaming van de samenleving’. Op hun website is o.a. het volgende te lezen: ‘Er is – na meer dan 10 jaar – nog steeds geen ènkele indicatie dat het ministerie van BZK van plan is om de EPBD-richtlijn correct te implementeren. Het ministerie (voorheen VROM) weigerde eerst de EPBD 2002/91 correct om te zetten in Nederlandse wetgeving. En in 2012 weigerde Nederland om de vernieuwde EPBD 2010/31 correct te implementeren. Nu heeft men schijnbaar het plan dat energielabels middels een soort doe-het-zelf systeem gemaakt moeten gaan worden door ‘woonconsumenten’.

Lees ook dit artikel: ‘Energielabel voorspelt gasverbruik’, een studie van de TU Delft.

Bron: Ensoc / Energyclaim