Seminar WKO en Geothermie op 24 april

Seminar WKO en Geothermie op 24 april

Op woensdag 24 april 2013 organiseert juridisch dienstverlener CMS daarom het seminar ‘WKO en Geothermie’. Doel van dit seminar is om bij te dragen aan de bewustwording van de specifieke aandachtspunten die zich bij WKO en geothermie voordoen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal tijdens dit seminar aandacht besteed worden aan risico’s tijdens de ontwikkelings- en exploitatiefase, waarbij aanbevelingen worden gedaan hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Sterke groei WKO’s

De vraag naar de toepassing van warmte/koude opslag (WKO) en geothermie maakt momenteel een sterke groei door. Dit geldt vooral voor de toepassing van WKO waarbij met behulp van de constante temperatuur van het grondwater gebouwen in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd worden. Maar ook de eerste geothermische projecten die aardwarmte uit de diepere ondergrond benutten, zijn al gestart.

Verduurzaming energievoorziening

WKO en geothermie kunnen een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de energievoorziening. De doelstellingen van de overheid op het gebied van energie en klimaat lijken niet haalbaar zonder de inzet van deze systemen en dit wordt dan ook door de overheid gestimuleerd. Toch roept het gebruik van WKO en geothermie in de praktijk nog veel vragen op. Te denken valt aan vragen over een duurzaam gebruik van de ondergrond, maar ook aan vragen over de juridische complicaties die zich bij dit soort projecten voordoen vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen die niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen een contractuele relatie met elkaar zullen hebben.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via dit formulier.

Programma

13.15 uur Ontvangst
13.45 uur Welkom door dagvoorzitter Cecilia van der Weijden, advocaat/partner Corporate en Energie CMS
13.50 uur Opening door Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute
14.10 uur De werking van WKO – Bas Ambachtsheer, Algemeen Directeur van Cofely over vormen van bodemenergie, toepassingen van WKO en de keuze voor ontwerp en uitvoering.
14.30 uur Regulering en (ruimtelijke) ordening – Frank Leyendeckers, advocaat/partner Bestuursrecht CMS over vergunningen voor WKO’s, o.a. op grond van de Waterwet, knelpunten bij toepassing regelgeving en verbetering door Besluit bodemenergiesystemen en aanpassing Crisis- en herstelwet?
14.50 uur De investeringsbeslissing – Jaap van Rhijn, CEO bij Colliers over ‘waarom/wanneer kiezen voor een WKO’?, de beleggingswaarde en de ontwikkelingen.
15.10 uur Pauze
15.30 uur Nieuwe bodem, nieuwe kansen voor (diepe) geothermie – Victor van Heekeren, voorzitter Platform Geothermie
Inleiding (how low can you go), afbakening van een licentie (Franse methode), bijvangst olie & gas: energie of probleem? en structuurvisie ondergrond, beleid, lobby of (linkse) hobby
15.50 uur Regulering (diepe) geothermie – Martika Jonk, advocaat/partner Corporate en Upstream Oil & Gas CMS over vergunningen voor opsporing en winning (diepe) aardwarmte en voorstel wijziging Mijnbouwwet
16.10 uur Juridische vormgeving en eigendom – Arnout Scholten, advocaat/partner Real Estate CMS en Femke Stroucken, notaris/partner CMS, over eigendom en juridische vormgeving, interferentie en eigendom, relevante overeenkomsten/rechtsverhoudingen en risico’s en aandachtspunten in het ontwikkeltraject
16.40 uur Levering van warmte – Cecilia van der Weijden, advocaat/partner Corporate en Energie CMS over de Warmtewet, aansluiting op warmte- of gasnet en aandachtspunten ter waarborging van de leveringszekerheid van warmte
17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Bron: CMS Derks Star Busmann