Bouw – en installatiesector onbekend met Europese klimaatdoelen

Bouw – en installatiesector onbekend met Europese klimaatdoelen

Slechts een op de drie bouwers en installateurs is bekend met alle drie de Europese doelstellingen voor 2020. In de praktijk blijkt wel een meerderheid deze doelstellingen toe te passen, bewust of onbewust. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing, in opdracht van bouw – en installatieconsortium BuildUpSkillsNL.

Europese klimaatdoelstellingen

Een van de hoofddoelen van Europa 2020 is klimaatverandering en (duurzame) energie. Deze is verder op te delen in:

  • Minimaal 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
  • 20 procent van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. In Nederland ligt dit percentage rond de vier procent.
  • 20 procent minder energieverspilling / 20 procent verhoging van de energie-efficiëntie.

Slechts een beperkt deel van de Nederlandse bouw- en installatiesector weet één van deze doelstellingen spontaan te noemen. Het aandeel van 20 procent opgewekt uit duurzame energiebronnen wordt nog het meest genoemd. Worden de doelstellingen echter voorgelegd, dan blijkt een meerderheid deze doelstellingen wel te kennen.

  • Vooral de commerciële (projectontwikkelaars en beleggers) en de publieke (gemeenten en corporaties) opdrachtgevers blijken de doelstellingen goed te kennen.
  • De opdrachtgevers zijn ook bekender met de doelstelling aangaande broeikassen dan met die van duurzame energie, iets wat bij alle andere marktpartijen juist omgekeerd het geval is.
  • Verder valt op dat installatiegerelateerde uitvoerende partijen (werkgevers, werknemers en zzp’ers) beter bekend zijn met de doelstellingen dan B&U gerelateerde uitvoerende partijen.

figuur1

Bekendheid hoger dan toepassen

Het blijkt dat veel bedrijven wel bekend zijn met de doelstellingen, maar deze bekendheid niet altijd consequent omzetten in bijbehorende acties. Met name op het gebied van duurzame energie lopen de daadwerkelijke projecten waar dit onderdeel van uit maakt achter bij de bekendheid. Verder richten de meeste organisaties zich het meest op energiebesparing / energie-efficiëntie. Met uitzondering van enkele B&U gerelateerde partijen, die richten zich meer op duurzaam bouwen.

figuur2

Over BuildUpSkills

In 2011 is er binnen het programma Intelligent Energy Europe (IEE) de subsidieregeling BuildUpSkills opengesteld. In Nederland is in 2011 een consortium van partijen uit de bouw- en installatiesector – te weten OTIB (penvoerder), ISSO, SBR, Fundeon, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten – opgericht; BuildUpSkillsNL.

Download

Raadpleeg hier het complete onderzoek dat BuildUpSkills heeft uitgevoerd.

Bronnen: USP Marketing / BuildUpSkills