In 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal

In 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal

De Rijksoverheid introduceert de term ‘BENG’ voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’. Vanaf 2020 moet, conform de Europese richtlijn EPBD, alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Bijna energieneutraal betekent een energieprestatiecoëfficiënt van bijna 0. Overheidsgebouwen moeten eerder, vanaf 31 december 2018, aan de Europese eis voldoen.

EPC van 0

Bijna-energieneutraal betekent volgens de EPBD: het gebouw vereist een zeer lage hoeveelheid energie, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. De energie wordt in, onder of dicht bij het gebouw geproduceerd. Nederland gaat het energiegebruik bepalen met de EPC. AgentschapNL geeft aan dat het niet zo gemakkelijk is om een inschatting te maken van een EPC van bijna 0.

Aanscherping EPC-normen

Voor nieuwbouwwoningen wordt een EPC van 0,6 gehanteerd. Voor De utiliteitgebouwen worden per gebruiksfunctie verschillende eisen gesteld. De Rijksoverheid kwam eind maart met het rapport ‘Aanscherping EPC-eisen utiliteitsbouw’, opgesteld door DGMR, waarin de verscherpte eisen (op papier) per utiliteitscategorie staan vermeld. Naar verwachting worden deze nieuw aangescherpte eisen vanaf 2015 in Nederland ingevoerd als minimumeis. Zie in onderstaande tabel de huidige en de mogelijk toekomstige EPC-eisen.

epcnormen

Duurzame energie

AgentschapNL verwacht dat meer inzet nodig is van duurzame energie om de Europese richtlijn eind 2020 te behalen. Ze pleit ook voor verdere samenwerking tussen de overheid en de markt. Een voorbeeld is het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw.

Bron: AgentschapNL