Zo realiseer je een woning met EPC 0,4

Zo realiseer je een woning met EPC 0,4

Agentschap NL heeft diverse publicaties gewijd aan woningen met een lagere EPC. Lente-Akkoord, een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het minister van Binnenlandse Zaken, heeft een aantal publicaties op een rij gezet. Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50 procent energiereductie voor de nieuwbouw in 2015.

Publicaties

Ervaringen met een EPC van 0,6 en lager (juli 2011)
Vier woningprojecten, waarvan drie met EPC 0,4 of lager. De twee projecten met EPC onder de 0,4 bereiken dit met PV.

Op weg naar minimum energiewoningen met EPC <=0 (september 2012)
Rapport van Piode ontwerp- en adviesbureau voor de gemeente Almere over verschillende technieken en concepten met voorbeelden, zoals Passief Bouwen. In deze publicatie staat onderstaande figuur met een energiebalans met de belangrijkste energieposten. Een woning met EPC =0 is een woning waarvoor, over een jaar gerekend, geen fossiele brandstof aan de woning wordt toegevoerd ten behoeve van het gebouwgebonden energiegebruik.

energiebalans

  • Energietoevoer door aardgas of elektriciteit uit het net (D+E)
  • Energiepost voor verwarming en tapwater (F+G)
  • Thermische zonne-energie (B) en bodemwarmte (C) worden, evenals de installatierendementen, verdisconteerd in de posten voor verwarming en tapwater (F en G)
  • Om te bepalen of de woning energieneutraal is mag de per jaar opgewekte zonnestroom (A) worden afgetrokken van het jaarlijks energiegebruik (D+E). Als er meer duurzame stroom (energie)(A) wordt opgewekt dan er aan fossiele brandstof (via netstroom of aardgas) wordt verbruikt(C+D) dan is de woning energieneutraal.
  • Zonnestroom-panelen hebben geen invloed op het functioneren van het energieconcept en kunnen in principe in iedere situatie worden toegepast

pvdaken

Concepten EPC 0,4 (mei 2012)
Notitie van Agentschap NL. In deze referentiewoningen met doorgerekende EPC’s worden zonneboiler en PV gebruikt om een EPC van 0,4 te bereiken.

Kennisbank Agentschap NL
Zoek op projecten met EPC 0,4 of lager in de kennisbank van Agentschap NL.

Downloads

Hier kunt u respectievelijke alle bovenstaande publicaties downloaden of delen.

  Ervaringen Met EPC Van 0 6 of Lager – Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Woningbouw

Eindrapport P207-120917 – Op Wergie Woningen Met Epc 0

Concepten EPC 0.4 Mei’12

Bron: Lente-Akkoord / AgentschapNL