“Winst door slimmer grondstoffengebruik”

“Winst door slimmer grondstoffengebruik”

Slimmer grondstoffengebruik levert Nederland jaarlijks 7,3 miljard euro op, schonere lucht en 54.000 extra banen op. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut TNO dat staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. De 7,3 miljard winst is 1,4 procent van het Nederlandse BBP (bruto binnenlands product).

Grondstoffenlabels

Er kan vooral winst worden behaald als bij het ontwerp van het product rekening wordt gehouden met het hergebruik van. Mansveld pleit voor zogeheten grondstoffenlabels waarop verkopers, consumenten en recyclingbedrijven kunnen zien welke materialen het product bevat en hoe die hergebruikt kunnen worden.

3 belemmeringen in de bouw

Het recyclen van bouwmaterialen kan ook de bouw – en vastgoed miljoen euro’s opleveren. Maar TNO merkt op dat er binnen deze sectoren belemmeringen zijn naar meer circulariteit. Een belangrijke belemmering is:

  • Cultuur: ondernemers zijn gericht op zichzelf en brancheorganisaties op traditionele ketens. Volgens TNO leert dit de praktijk van de duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen en projecten rondom kringloopsluiting in bijvoorbeeld de bouwsector. Hierdoor zien veel ondernemers kansen voor keteninnovatie en het verwaarden van reststromen over het hoofd. Daarbij komt dat veel ondernemers geen inzicht hebben in de herkomst van hun materialen of de samenstelling ervan. Ondersteuning van brancheorganisaties in de ontwikkeling van een circulaire economie is niet vanzelfsprekend.
  • Regelgeving: Een generieke belemmering die koplopers vaak noemen is het gebrek aan ruimte voor vernieuwing, ook wel experimenteerruimte genoemd. Zo legt de overheid in sommige beleidsdomeinen niet alleen de beleidsdoelen vast, maar ook de middelen waarmee marktpartijen die doelen moeten realiseren. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk in de bouwregelgeving.
  • Inkoop: Bij inkoop wordt vooral gelet op prijs en minder of niet of integrale levenscycluskosten. Een voorbeeld uit de bouw. Prijs speelt een rol in de bouw, waar nog heel veel ruimte is voor het gebruik van betere materialen en/of modulaire systemen die makkelijk te vervangen zijn. In de praktijk wordt echter bij inkoop alleen op de inkoopprijs gelet en minder of niet op de integrale levenscyclus-kosten.

Lees in dit verband ook de column van Jaap Pannekoek: ‘We hebben geen energie probleem’

Circulaire economie

In een circulaire economie draait het om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, en worden uitstoot en afval geminimaliseerd. Afval is in zo’n economie zelf ook weer een grondstof. Mansveld ziet voorlopig als toekomstmuziek.
In het onderzoek worden de drie fasen in de transitie naar een Circulaire Economie beschreven:

  1. Een conventionele lineaire economie met take-make-waste;
  2. Een keteneconomie met feedback loops;
  3. Een circulaire economie met duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Schematisch ziet dat als volgt uit:

circulaireeconomie

‘Van afval naar grondstof’

Lees hieronder de Kamerbrief van Mansveld en het complete onderzoek van TNO ‘Van afval naar grondstof’.

Van Afval Naar Grondstof

Tno Rapport Kansen Voor de Circulaire Economie in Nederland

Bron: Rijksoverheid