2 voorbeelden van een EPC berekening

2 voorbeelden van een EPC berekening

Vanaf 1 januari 2011 moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6. Op deze pagina staan twee voorbeelden om de EPC te berekenen: voor zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw.

Lees ook ons dossier over de EPC

Utiliteitsbouw

Om voor de eerste keer een energieprestatieberekening te maken, is een voorbeeldberekening toegevoegd. Bij het uitvoeren van een energieprestatieberekening doorloopt u verschillende stappen, die we aan de hand van het voorbeeld illustreren. De berekening is uitgevoerd met behulp van de NPR 2917:2005 ‘Energieprestatie van utiliteitsgebouwen’. Stel dat een utiliteitsgebouw uit een begane grond bestaat en vier verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich twee ruimten met een bijeenkomstfunctie, een gemeenschappelijke berging en een trappenhuis naar de bovengelegen woningen. Op elke verdieping worden twee woningen gerealiseerd. Het voorbeeld utiliteitsgebouw heeft twee gebruiksfuncties: een bijeenkomstfunctie en een woonfunctie. Om de EPC voor de bijeenkomstfunctie en het woongebouw te berekenen wordt de Q/Q van het combinatiegebouw (bijeenkomst én woongebouw) vermenigvuldigd met de EPC-eis voor een bijeenkomstfunctie en woongebouw.

Woningbouw

Om voor de eerste keer een energieprestatieberekening te maken, is een voorbeeldberekening toegevoegd. Bij het uitvoeren van een energieprestatieberekening doorloopt u verschillende stappen, die we aan de hand van het voorbeeld illustreren. Voor het uitvoeren van een energieprestatieberekening doorloopt u verschillende stappen. Aan de hand van onderstaand voorbeeld illustreren we deze stappen. Het voorbeeldproject is een ontwerp van Han van Zwieten Architecten. De berekening is uitgevoerd met de NPR 5129:2005 ‘Energieprestatie van woningen en woongebouwen’. Volgens het Bouwbesluit geldt voor energieprestatie van de woning een score lager dan 0.6. De bepalingsmethode is de NEN 5128. Let erop dat in het rekenprogramma de EPC-eis voor de woonfunctie is aangepast naar 0.6 (EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2011).

Tips & aandachtspunten

Bron is de website van Agentschap NL, die ook tips en aandachtspunten geeft om EPC-berekeningen te optimaliseren.

Downloads

Lees ook ons dossier over de EPC