WKO voor herontwikkeld hoofdkantoor Joulz

WKO voor herontwikkeld hoofdkantoor Joulz

Energienetbeheerder Joulz heeft aan het Rotterdamse Willemsplein een duurzaam gerenoveerd hoofdkantoor betrokken. Door toepassing van warmte – en koudeopslag is het certificaat BREEAM Very Good-NL behaald.

Herontwikkeling bestaande bouw

Joulz tekende in juni 2011 al een huurcontract met projectontwikkelaar LSI. Voorwaarde was wel dat het pand duurzaam herontwikkeld zou worden. Bart Kortekaas, manager Vastgoed bij Joulz: “Vanuit onze duurzame ambities, wilden we ook absoluut geen nieuw gebouw, maar een bestaand pand betrekken. En als Rotterdams bedrijf willen we aanwezig zijn in het hart van Rotterdam. De keuze viel daarom al snel op dit pand aan het Willemsplein. Het is een voormalig opslaggebouw van zo’n 100 jaar oud en stond op de nominatie om gesloopt te worden. Wij hebben het als het ware van de ondergang gered via herontwikkeling.”

Het Nieuwe Werken

In het pand wordt het Nieuwe Werken toegepast: er zijn geen vaste werkplekken meer, maar verschillende typen werkplekken die bij de aard van het werk passen: van flex- en overlegplekken in open ruimtes tot meer afgelegen ruimte waar je je goed op een klus kunt concentreren. De eerste reacties van de medewerkers zijn erg positief.

Kostenbesparing

Door te gaan werken op minder meter, wordt fors op kosten bespaard. Er zijn nu 250 werkplekken voor de 375 medewerkers. “En dat werkt prima.”, aldus Kortekaas. “We hebben onderzoek gedaan naar de werkelijke bezettingsgraad van de ‘oude’ persoonsgebonden werkplekken. Daaruit bleek dat we makkelijk met minder werkplekken uit de voeten konden.”

Duurzaam doen

Naast anders werken kwam bij de besluitvorming voor het nieuwe pand ook duurzaamheid aan de orde. Kortekaas: “Het streven was en is dat dit pand voldoet aan de criteria van het zogenoemde BREEAM Very Good NL-duurzaamheidslabel. Je moet er echter continu aan werken om het label te behouden. Daar worden we ook op geaudit. Niet alleen roepen dat je duurzaam bent, maar er ook naar handelen, zoals het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, afval scheiden, gebruik van daglichtsensoren, aanwezigheidsdetectie om de verlichting aan te sturen en een energiezuinige klimaatinstallatie (WKO).”

WKO-installatie

In samenwerking met Eneco is de lokale opwekking van warmte en koude tot stand gekomen. Net als op veel andere plekken in Rotterdam heeft Eneco een WKO-installatie met een aansluiting op het warmtenet ontworpen en gerealiseerd. Minder verlies van energie door de lokale opwekking en opslag van warmte en koude, met meer leveringszekerheid en duurzamer. Een goede basis voor alle betrokken partijen voor de komende 15 jaar van exploitatie. “Omdat we vanaf de programmafase in gezamenlijkheid zijn opgetrokken is het ontwerp custom made voor het pand. Door de combinatie van de WKO en de aansluiting op het warmtenet, dat wordt gevoed met restwarmte vanuit de industrie, zijnde wensen van LSI als pandeigenaar en Joulz als huurder met betrekking tot duurzaamheid en CO2-besparing te realiseren”, aldus Léon Stute van Eneco.

Bron: persbericht Joulz