Energieakkoord: goed voor vastgoedsector

Energieakkoord: goed voor vastgoedsector

Als alle partijen hun handtekening onder het SER-Energieakkoord zetten, wordt het mogelijk om op korte termijn concrete vooruitgang te boeken, zo verwacht Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is één van de betrokken partijen bij het akkoord.

Verduurzaming gebouwde omgeving

Op dit moment ligt het definitieve SER-Energieakkoord ter goedkeuring bij de betrokken partijen. Op 4 september moeten de partijen bevestigd hebben of zij het akkoord onderschrijven. Volgens Bouwend Nederland zullen de betrokken partijen met dit SER-Energieakkoord een belangrijke stap voorwaarts zetten in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een stap die de bouwsector bovendien ook nog eens vele duizenden manjaren extra werk kan opleveren.

Stimuleren energiebesparing

Bouwend Nederland zet zich in voor het maximaal stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Energiebesparing geldt voor nieuwbouw maar vooral ook voor bestaande woningen en andere gebouwen. In de eerste plaats is met het SER-Energieakkoord duidelijkheid gecreëerd over het Energielabel. Een tweede belangrijk resultaat is dat de financiering van investeringen in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker wordt gemaakt. Ten slot zijn er afspraken gemaakt om woningcorporaties te helpen bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken.

Energielabel woningen

In 2014 en 2015 krijgen alle woningeigenaren en verhuurders een indicatief energielabel van hun woning. De huidige berekeningssystematiek voor de energieprestatie van gebouwen blijft gehandhaafd in de vorm van een energieprestatiecertificaat. De uitkomst van de berekening en de daarbij behorende waarde van het energielabel staan daarop vermeld. Dit certificaat kan vervolgens als voorwaarde worden gesteld voor het verkrijgen van een voordelige financieringsregeling.

Energieprestatiegarantie

Voor duurzame woningverbeteringen wordt een nieuwe energieprestatiegarantie in het leven geroepen. Hiermee wordt de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen gegarandeerd. In dit kader is ook de afspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van belang. Het zijn immers de gemeenten die moeten zorgen voor energieloketten en -winkels waar consumenten snel de juiste adviezen over isolatie en verduurzaming kunnen krijgen.

Leningen en subsidie

Er wordt een revolverend fonds van zeshonderd miljoen euro ingesteld voor energiebesparing voor verhuurders en woningbezitters. Dit fonds zal in 2013 al van start gaan. Het betreft hier leningen die zich terugverdienen door een lagere energierekening. Het geld voor de maatregelen wordt vooral opgebracht door een al gereserveerde subsidie van bijna vier miljard per jaar voor groene energie. Woningcorporaties zullen tot 2017 jaarlijks honderd miljoen gaan reserveren voor energiebesparing.

Zie ook het eerdere bericht van Platform Duurzame Huisvesting ‘SER-Energieakkoord: 4 hoofdlijnen voor de bouw- en vastgoedsector‘.

Bron: Bouwend Nederland
Bron foto: HR netwerk